Lamda Hellix: Ο θεµατοφύλακας των ψηφιακών µας δεδοµένων

Lamda Hellix: Ο θεµατοφύλακας των ψηφιακών µας δεδοµένων
Ο Απόστολος Κάκκος, Πρόεδρος και CEO της εταιρείας, περιγράφει πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα data centers για την ομαλή μετάβαση στην εποχή του 5G.

Σε έναν ψηφιακό κόσμο που διαρκώς µεγαλώνει, η σηµασία της φιλοξενίας των δεδοµένων µας σε ασφαλή data centers που εξασφαλίζουν ταχύτητα, αµεσότητα και ευκαιρίες ανάπτυξης, είναι τεράστια. Από το 2002 µέχρι σήµερα η Lamda Hellix, µε δύο σύγχρονα και παγκοσµίως ανταγωνιστικά data centers (LEED GOLD & Tier III) αποτελεί έναν ελληνικό ψηφιακό θεµατοφύλακα για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.

Η διαρκής ανάπτυξή της προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Digital Realty, κορυφαίου παρόχου carrier – και cloud – neutral colocation υπηρεσιών παγκοσµίως, µε περισσότερες από 280 εγκαταστάσεις σε 49 πόλεις, σε 24 χώρες και 6 ηπείρους. Τον Οκτώβριο του 2020 η Lamda Hellix έγινε µέλος της Digital Realty διευρύνοντας τις υπηρεσίες της σε ακόµη περισσότερες αγορές, βάζοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των ψηφιακών εξελίξεων. Ο Απόστολος Κάκκος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Lamda Hellix, αναλύει τη συµβολή της εταιρείας του στις ψηφιακές εξελίξεις και παραθέτει τις θεαµατικές αλλαγές που θα φέρει το 5G στην Ελλάδα.

Πόσο σημαντικό είναι το έργο σας για την εξασφάλιση του ψηφιακού μετασχηματισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με τον ερχομό του 5G;

Τα data centers είναι οι πυλώνες της 4ης Βιοµηχανικής επανάστασης. Η διασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας και της απρόσκοπτης διασύνδεσης είναι πιο αναγκαία από ποτέ και τα data centers επαναπροσδιορίζονται ως κέντρα ανταλλαγής δεδοµένων, όπου οι επιλογές διασύνδεσης παίζουν κοµβικό ρόλο. H Lamda Hellix, µέσα από το Athens Data Center Campus και ως µέλος της Digital Realty, παρέχει µέσω της πλατφόρµας PlatformDIGITAL® πρόσβαση σε όλα τα συνδεδεµένα κέντρα ανταλλαγής δεδοµένων µέσω του εκτεταµένου παγκόσµιου δικτύου της, προσφέροντας δυνατότητα επέκτασης της ψηφιακής τους παρουσίας. Όσον αφορά στην τεχνολογία 5G, αναµένεται ότι στην Ελλάδα θα οδηγήσει έως το 2030 σε επενδύσεις 1.2-1.5 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε δίκτυα υποδοµής και 2.7-5 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την ανάπτυξη εφαρµογών. Η στήριξη αυτής της ψηφιακής άνοιξης για τις επιχειρήσεις εναπόκειται στα data centers, που µε τη σειρά τους οφείλουν να επενδύσουν σηµαντικά σε αναβάθµιση συστηµάτων και υποδοµών για να ανταποκριθούν στη νέα αναδυόµενη τεχνολογική και επιχειρηµατική πραγµατικότητα.

Ποια είναι η σημασία και τα οφέλη της εξαγοράς της Lamda Hellix από την Digital Realty;

H είσοδος της Digital Realty στην ελληνική αγορά αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης στην οικονοµία και δίνει ισχυρή ώθηση στον ψηφιακό της µετασχηµατισµό. Ο Όµιλός µας διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους ισολογισµούς παγκοσµίως και υλοποιεί µόνο το 2021 επενδυτικό πλάνο άνω των 2 δισ. δολαρίων, µέρος του οποίου αφορά και την Ελλάδα για την κατασκευή νέων world-class data centers. Η παραµονή σηµαντικού µέρους των δεδοµένων στη χώρα µας, σε υποδοµές εφάµιλλες των καλύτερων data centers του εξωτερικού, ενεργοποιεί τα απαραίτητα οικοσυστήµατα ανθρώπων, ώριµων εταιρειών, public clouds και starups, για τη δηµιουργία καινοτόµων εφαρµογών της νέας οικονοµίας και disruptive εφαρµογών της παραδοσιακής. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα και σε εθνικά ευαίσθητα δεδοµένα να παραµείνουν εντός της επικράτειας, ενώ θα διαθέτει όλα τα οφέλη της σύγχρονης υβριδικής προσέγγισης σε υπολογιστικά νέφη (hybrid cloud).

Τι νέο φέρνει για εσάς η είσοδος στην εποχή του 5G;

To 5G φέρνει επανάσταση στη διασύνδεση του τελικού χρήστη µε το διαδίκτυο. Αυτό γεννά σηµαντικές προσδοκίες, τόσο ως προς την εκρηκτική ανάπτυξη εφαρµογών, αλλά και στην εµφάνιση ή επέκταση νέων τεχνολογιών. Επίσης αναµένεται επανάσταση στην παραγωγή πρωτογενών δεδοµένων, τόσο από ανθρώπους (π.χ. έκρηξη στην χρήση των social media) όσο και απευθείας από δικτυωµένες συσκευές. Αυτό θα δηµιουργήσει τεράστιες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, αφού θα απαιτηθούν πολύ µεγαλύτερα δίκτυα για τη µεταφορά των δεδοµένων και περισσότεροι χώροι σε data centers για την αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή τους. Η βελτιωµένη κινητικότητα και ταχύτητα, ο µεγαλύτερος αριθµός επιτρεπόµενων συνδέσεων, το ακόµα µικρότερο latency, η µεγαλύτερη χωρητικότητα και ευελιξία καθώς και η καλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια, είναι µόνο ορισµένοι από τους τοµείς που ένα data center πρέπει να εστιάσει για να ανταποκριθεί στη νέα πραγµατικότητα. Όλα αυτά µεταφράζονται σε µεγαλύτερες επενδύσεις υποδοµών και συστηµάτων.

Τι ρόλο παίζει η παρουσία σας στην Ελλάδα;

Το όραµα της Lamda Hellix είναι να συµβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως ένα µεγάλο information hub. Η στρατηγική τοποθεσία του Lamda Hellix Athens Data Center Campus, οι νέες προγραµµατισµένες επεκτάσεις του, τα οικοσυστήµατα πελατών και παρόχων του, οι αυξανόµενες ευκαιρίες διασύνδεσης της περιοχής καθώς και οι δροµολογούµενες σηµαντικές επενδύσεις της Ελλάδας στους χώρους του 5G, του Cloud & Big Data, του AI, του ΙοΤ και του Industry 4.0, αποτελούν για τη Digital Realty και τη Lamda Hellix σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, προκειµένου από κοινού να επεκτείνουν την παρουσία τους και να µετατρέψουν την Ελλάδα στο ισχυρότερο σηµείο συνάντησης τριών ηπείρων.