Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας PASAL Development – Πειραιώς

Διευκρινίσεις για τα βασικά σημεία της συμφωνίας έδωσε στη δημοσιότητα η PASAL Development AE.

Διευκρινίσεις σχετικά με την συμφωνία που υπέγραψε με την Τράπεζα Πειραιώς για τις δανειακές της υποχρεώσεις έδωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία PASAL Development AE.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα βασικά σημεία της συμφωνίας τα οποία προβλέπουν:

  1. Την διευθέτηση του υφισταμένου χρέους της εταιρείας συνολικού υπολοίπου με ημερομηνία 04.03.2015 ύψους 28.432.304 ευρώ μέσω μεταβίβασης στην Τράπεζα Πειραιώς 20.353.776 μετοχών κυριότητας PASAL στην Trastor ΑΕΕΑΠ.
  2. Η PASAL θα αποκτήσει τριετές δικαίωμα επαναγοράς για το ήμισυ (1/2) των 20.353.776 μετοχών κυριότητας της στην Trastor (δηλ. 10.176.888 μετοχές).
  3. Δέσμευση της PASAL όπως παραιτηθεί από κάθε εκκρεμή δικαστική ενέργεια εις βάρος της Τράπεζας, ειδικότερα δε όπως παραιτηθεί α) της από 25.08.2014 αίτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης κατ’ άρθρα 99 επ. ΠτΚ και β) της παρεπόμενης στην ως άνω αίτηση από 25.08.2014 αίτηση περί λήψεως προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 103 ΠτΚ, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η από 02.09.2014 προσωρινή διαταγή, όπως αυτή μεταρρυθμίσθηκε με την από 09.10.2014 προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) της από 13.10.2014 αγωγής εναντίον της τράπεζας Πειραιώς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  4. Συμφωνία διευθέτησης του χρέους της θυγατρικής εταιρείας της PASAL με την επωνυμία DEVART ΑΕ συνολικού υπολοίπου την 04.03.2015 ύψους 3.219.842 ευρώ.
  5. Συμφωνία διευθέτησης υφισταμένου χρέους της PASAL στην Πειραιώς leasing υπολοίπου με ημερομηνία 04.03.2015 ύψους 3.834.822 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών που προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου μηνός εξαλείφεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύνολο του δανεισμού της PASAL συνολικού ύψους 35.486.968 στον όμιλο Πειραιώς.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι, μετά την προαναφερθείσα συμφωνία η PASAL αποχωρεί από την επένδυση της στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ μετά από μία επιτυχημένη διαχείριση της ΑΕΕΑΠ για 6 έτη μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου της.