Λήγει η προθεσμία για την ασφάλιση οχημάτων χωρίς το πρόστιμο

Λήγει η προθεσμία για την ασφάλιση οχημάτων χωρίς το πρόστιμο

Νέα διασταύρωση των στοιχείων τις επόμενες ημέρες.

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια και οι επιλογές για όσους κυκλοφορούν ακόμη με ανασφάλιστα οχήματα. Η προθεσμία προκειμένου να τα ασφαλίσουν χωρίς να πληρώσουν το πρόστιμο – παράβολο των 250 ευρώ εκπνέει την Παρασκευή.

Μετά θα επιβάλλονται στους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων τα νέα πρόστιμα – παράβολα που κυμαίνονται από 100-250 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος.

Εντός των ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη με τα πρόστιμα παράβολα που διαμορφώνονται ως εξής:

– 100 ευρώ για δίκυκλα μέχρι 250 κυβικά εκατοστά.

– 150 ευρώ για δίτροχα πάνω από 250 κυβικά εκατοστά.

– 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά εκατοστά.

– 250 ευρώ για αυτοκίνητα πάνω από 1.000 κυβικά εκατοστά.

Σημειώνεται ότι όσοι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων έχουν ήδη καταβάλει το πρόστιμο-παράβολο των 250 ευρώ και προχώρησαν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, το ποσό των 250 ευρώ θα τους επιστραφεί. Οι ιδιοκτήτες αυτοί ανέρχονται περίπου σε 6.000.

Παρά τα λάθη και το αλαλούμ που προκάλεσε η επιστολή ειδοποιητηρίων στους φορολογούμενους, η κίνηση αυτή απέδωσε καθώς εκατοντάδες χιλιάδες κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων έσπευσαν να συμμορφωθούν με τον νόμο.

Τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα διασταύρωση, στις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων υπουργείων που θα έχουν ενημερωθεί με περισσότερες μεταβολές. Για το λόγο αυτό άλλωστε, το υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να ενημερώσει ότι με βάση τη νομοθεσία οι πολίτες οφείλουν να ανανεώνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων τους πριν από την ημέρα λήξης τους και οφείλουν να τα έχουν ασφαλισμένα, εφόσον δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους, ασχέτως εάν τα κινούν ή όχι.

Οδηγίες για τα ανασφάλιστα

Όσοι έλαβαν ειδοποιητήριο για ανασφάλιστο όχημα και δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Περίπτωση κλοπής οχήματος η οποία έχει δηλωθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί αντιστοίχως οι βάσεις δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής για τη δήλωση της κλοπής, ώστε να υπάρξει η σχετική καταχώρηση.

2. Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του, με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος, Τηλ. 210 6899039, info@edoe.gr) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής του οχήματος και να γίνει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

3. Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με παρέμβαση του οικείου Δήμου. Εάν το όχημα έχει παραληφθεί πριν την εφαρμογή του ΠΔ 116/2004, πρέπει στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας να υποβληθεί βεβαίωση του Δήμου ότι παρελήφθη το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) και παρεδόθη στον (τότε) ΟΔΔΥ (νυν ΔΔΔΥ) και βεβαίωση του φορέα αυτού για το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) με την ένδειξη ότι εκποιήθηκε για διάλυση (SCRUP).

4. Περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών (πωλητή – αγοραστή) αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται με την υποβολή, στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας, των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (αγοραστή).