Λειτουργική κεροδοφορία 28 εκατ. ευρώ για την hol

Λειτουργική κεροδοφορία 28 εκατ. ευρώ για την hol

H εταιρεία κατάφερε να αυξήσει του πελάτες της κατά 4,4% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2013.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2014 ανακοίνωσε η hellas online. Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 28 εκατ. ευρώ με περιθώριο 25,9%.

Συγκεκριμένα:

– Tα συνολικά έσοδα για το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα € 108,3 εκατ. από € 112,8 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 4%. Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

– Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα € 80,3 εκατ., αυξημένα κατά € 2,2 εκατ. (+ 2,8%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται στην αύξηση του κόστους πελατών λόγω αύξησης της πελατειακής βάσης, καθώς και σε χρονική κατανομή κάποιων λειτουργικών εξόδων που αναμένεται να εξομαλυνθεί στα επόμενα τρίμηνα.

– Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € 28 εκατ., από € 34,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένα κατά 19,3%. Συνοψίζοντας, η μείωση αυτή είναι συνέπεια αφενός της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, η οποία δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη μείωση του μέσου κόστους ανά συνδρομητή, και αφετέρου στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα, αλλά και σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα του α’ εξαμήνου του 2013.

– Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε € 23,3 εκατ. από € 28 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση € 4,7 εκατ., ή 16,8%.

– Ο καθαρός δανεισμός του πρώτου εξαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε € 154,5 εκατ., μειωμένος κατά € 8,6 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

– Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν στα € (0,5) εκατ. ζημία, έναντι € 0,6 εκατ. κέρδη το α’ εξάμηνο 2013, ενώ το β’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 0,8 εκατ. κέρδη.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2014 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης ανέφερε: «Η hellas online συνεχίζει να παρουσιάζει εύρωστα οικονομικά μεγέθη και συγκράτηση του μεριδίου αγοράς της σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας. Η συνέπεια στις επενδύσεις τεχνολογικής υπεροχής, συνδυαστικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πελάτη σε συνδυασμό με την αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση χαρακτηρίζουν την hellas online ως έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό ευρυζωνικό πάροχο της ελληνικής αγοράς.»

Επίσης, σχετικά με την πρόσφατη υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά της συμμετοχής του Ομίλου Intracom Holdings στην hellas online από τη Vodafone Ελλάδας, ο κ. Κόκκαλης τόνισε ότι: «Είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες στη χώρα μας, καθώς αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από έναν παγκόσμιο κολοσσό και αναγνώριση της αξίας που έχουμε δημιουργήσει στη hellas online τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις για σύγκλιση και συγκέντρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη στον ευρυζωνικό κλάδο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι διότι μέσα σε 8 χρόνια η hellas online κατάφερε να εξελιχθεί από έναν μεταπωλητή πάροχο υπηρεσιών internet σε έναν ισχυρό πρωταγωνιστή του τομέα των ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών.»

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2014 ανήλθε σε 531.563 πελάτες, αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 26,9%. Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η hellas online στο β’ τρίμηνο του 2014 απέσπασε το 17,3% των νέων συνδέσεων LLU, ενώ συνολικά για το α’ εξάμηνο του 2014 το μερίδιο αγοράς σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 19,3%.

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν στα € 18,3 εκατ., αυξημένες κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου, καθώς και σε τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς FTTx, VDSL προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες στους συνδρομητές. Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα € 460 εκατ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.200 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 372 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Διαβάστε ακόμη: 

Έκλεισε το deal Vodafone – Hellas Online