«Μαξιλάρι» για το 2016 ετοιμάζουν οι τράπεζες

Μεγάλες αυξήσεις προβλέψεων για τα «κόκκινα» δάνεια και λογιστικοποίηση έκτακτων δαπανών.

Σε σημαντική διεύρυνση ζημιών για τη χρήση του 2015,με τη λογιστικοποίηση σειράς δαπανών και σημαντικής αύξησης προβλέψεων, θα προχωρήσουν οι τράπεζες στο τέταρτο τρίμηνο του 2015 με στόχο τη δημιουργία ισχυρού αποθέματος –ασφαλείας- ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη άνεση τις δυσκολίες του 2016, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ουσιαστικά οι τράπεζες θα θωρακίσουν τους ισολογισμούς του 2015, προχωρώντας σε μεγάλη αύξηση προβλέψεων έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων και λογιστικοποιώντας σειρά εφάπαξ, έκτακτων και άλλων δαπανών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης σημαντικών ζημιών για την τρέχουσα χρήση. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του 2015 στις αρχές Μαρτίου.

Οι τράπεζες θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν την εμφάνιση ζημιών για τη χρήση του 2016, καθώς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση κοινών μετοχών υπέρ του ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να καλύψουν το τμήμα του αναβαλλόμενου φόρου που είναι εγγυημένο από το Δημόσιο.

Πηγή: Η Καθημερινή