Με ενισχυμένα ετήσια έσοδα κατά 3% η Vodafone

Ο όμιλος παρουσίασε λειτουργικά κέρδη 55,2 εκατ. έναντι 37,2 εκατ.

Αύξηση 3% σημείωσαν τα έσοδα της Vodafone κατά τη χρήση Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση που δημοσιεύει στην Ελλάδα.

Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία σημείωσε έσοδα 897,9 εκατ. έναντι 871,5 εκατ. στην προηγούμενη χρήση, κέρδη προ φόρων 55,2 εκατ. έναντι 37,2 εκατ. και τελικό αποτέλεσμα 25,9 εκατ. έναντι 32,4 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις, η εταιρεία, την 31 Μαρτίου 2019, είχε δάνειο 750 εκατ. ευρώ λήξεως 31/07/2021, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 1,3% και 0,6% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee) με την εταιρεία του Ομίλου Vodafone Investments Luxembourg Sa.r.l.