Με μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με πέρσι έκλεισε το α’ εξάμηνο ο Όμιλος FOURLIS

Πωλήσεις 159,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 207,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις είναι μειωμένες κατά 23,0%, λόγω της σημαντικής επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 15,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 23,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων και φόρων 7,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημίες μετά από φόρους ήταν 7,2 εκατ. ευρώ.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 106,0 εκατ. ευρρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, μειωμένες κατά 20,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (132,9 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 21,0%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 19% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Το EBITDA ανήλθε σε 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων και φόρων 5,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια της Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρεις χώρες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου στη Βάρνα Βουλγαρίας και το πρώτο μικρού μεγέθους 2.000 τ.μ. περίπου στον Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2020 αντίστοιχα.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα 53,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 28% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (74,4 εκατ. ευρώ). Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15,8%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική μείωση 41,5%. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA ύψους 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημίες προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων και φόρων 3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 138 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 51 καταστήματα στην Ελλάδα, 33 στη Ρουμανία, 22 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ήδη σε λειτουργία και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.