Μέχρι το 2016 η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ

Μέχρι το 2016 η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ

Παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια το δικαίωμα για καταβολή χαμηλότερων εισφορών.

Για δύο χρόνια ακόμη θα διατηρήσουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ το δικαίωμα να πληρώνουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Με νομοθετική ρύθμιση που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (σ.σ.: ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις) παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 (αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2014 που έληγε κανονικά) η προθεσμία για την επιλογή της κατώτερης ή της δεύτερης κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Όσοι έχουν ήδη διαλέξει να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ με μία ή δύο κλάσεις χαμηλότερα, θα διατηρήσουν το δικαίωμα για επιπλέον δύο χρόνια.