Mεγάλη έρευνα της Samsung: Πώς οι Έλληνες υιοθετούν τη νέα υβριδική κανονικότητα

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει την παγκόσμια κοινότητα και επιταχύνει μια σειρά από μετασχηματισμούς, που αλλάζουν το βίωμα της ζωής και την εμπειρία της εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η τηλεργασία που εφαρμόστηκε ως λύση για την ασφάλεια των εργαζομένων και τη συνέχιση της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας, μετεξελίσσεται σε έναν νέο υβριδικό τρόπο ζωής, με κύριο χαρακτηριστικό την ευελιξία.

Ποιες είναι όμως οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των εργαζομένων στην Ελλάδα από την υβριδική εργασία και τον υβριδικό τρόπο ζωής;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δίνει η έρευνα, «Hybrid Living Futures», που διεξήχθη από τη Samsung, σε συνεργασία με το «The Future Laboratory» με τη συμμετοχή 14.000 ατόμων από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 1.500 εργαζόμενοι από τη χώρα μας.  Η έρευνα εξετάζει τον βαθμό προσαρμογής στον υβριδικό τρόπο ζωής και εργασίας καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέλλον αυτός ο νέος τρόπος, τόσο στο σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των Ελλήνων, που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει έναν πιο υβριδικό τρόπο ζωής και ένας στους δύο (51%) είναι θετικοί απέναντι στο υβριδικό μοντέλο. Επιπρόσθετα, το 56% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι ή άποψή τους για τον υβριδικό τρόπο ζωής βελτιώθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, διάστημα στο οποίο εφαρμόστηκε και υιοθετήθηκε ευρύτατα η τηλεργασία.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που αναφέρουν, όσοι βλέπουν θετικά τη μετάβαση στο νέο υβριδικό μοντέλο, είναι η ευκολία να εντάσσουν δουλειές του σπιτιού στο καθημερινό τους πρόγραμμα (57%), η δυνατότητα να ολοκληρώνουν περισσότερα εργασιακά καθήκοντα σε λιγότερο χρόνο (53%) και η ευκαιρία να ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας (46%). Σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων που αισθάνονται ότι έχει βελτιωθεί η πνευματική και ψυχική τους υγεία (33%), αλλά και εκείνων που θεωρούν τους εαυτούς τους υγιέστερους στο πλαίσιο του υβριδικού τρόπου ζωής (26%).

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Συνολικά, ο υβριδικός τρόπος ζωής φαίνεται να δημιουργεί νέες δυνατότητες αξιοποίησης του χρόνου και σε νέες ελευθερίες, μακριά από τους περιορισμούς που θέτει το παραδοσιακό ωράριο εργασίας και η καθημερινή παρουσία στο γραφείο.

Ειδικότερα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σε ποσοστό 58%, θεωρούν ότι ο νέος τρόπος έχει δημιουργήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την προσωπική τους ζωή τον οποίο αξιοποιούν διαφορετικά, ανάλογα με την ηλικία. Για παράδειγμα, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στην ηλικιακή ομάδα 18-34 τον αξιοποιούν για να γυμνάζονται περισσότερο ενώ στην ηλικιακή ομάδα 55+, το ποσοστό που διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο του σε σωματική άσκηση περιορίζεται στο 35%.

Η έρευνα της Samsung αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που έχουν υιοθετήσει τον υβριδικό τρόπο, θεωρούν ότι έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 72% αναφέρουν ότι έχει βελτιωθεί ο χρόνος που διαθέτουν στην οικογένεια τους ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό, επτά στους δέκα, παρατηρεί βελτίωση και στον χρόνο που διαθέτει για ψυχαγωγία ή φροντίδα του σπιτιού.

Στο πλαίσιο του υβριδικού τρόπου ζωής, οι Έλληνες εργαζόμενοι διαχειρίζονται ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της εργασίας και του σπιτιού, σε ποσοστό 41% ενώ για τρεις στους δέκα, η διαχείριση αυτή γίνεται απρόσκοπτα. Ένα μικρότερο ποσοστό, 22%, ορίζει αυστηρά τους χρόνους που διαθέτει σε επαγγελματικά και οικιακά καθήκοντα ενώ το 19% προτεραιοποιεί την εργασία έναντι των απαιτήσεων της οικιακής και προσωπικής ζωής.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Ευρώπης, αναφέρει:

«Ζούμε σε μία εποχή σημαντικών πολιτισμικών αλλαγών, έχοντας, τα τελευταία δύο χρόνια, υιοθετήσει νέους τρόπους ζωής και εργασίας, Λίγοι άνθρωποι έχουν μείνει ανεπηρέαστοι από αυτές τις αλλαγές αλλά κάποιοι έχουν προσαρμοστεί σε αυτές πιο εύκολα συγκριτικά με άλλους. Η έρευνα της Samsung αποκαλύπτει ότι, μεταξύ άλλων, η διαθέσιμη τεχνολογία παίζει ρόλο στην προσαρμογή, στο βαθμό που βοηθά τους ανθρώπους να εργάζονται αποτελεσματικά ή να συνδέονται με τους αγαπημένους που δεν μπορούν να συναντήσουν δια ζώσης. Όσοι είχαν ήδη εξοικειωθεί με την ευέλικτη εργασία, προσαρμόστηκαν πιο εύκολα στον υβριδικό τρόπο ενώ όσοι είχαν αυστηρά οριοθετημένα ωράρια εργασίας δυσκολευτήκαν περισσότερο. Σημαντική είναι επίσης και η υποστήριξη των εργοδοτών και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους ώστε αυτοί να έχουν μια κατά το δυνατόν θετική και παραγωγική εμπειρία του υβριδικού τρόπου: Η έρευνα έδειξε ότι το 83% των ευρωπαίων εργαζομένων αναζητά περισσότερη υποστήριξη από τους εργοδότες τους για να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο».

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Ευρώπης.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν στη χρησιμότητα της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αναφέρουν σε ποσοστό 78% ότι η τεχνολογία τους βοήθησε να προσαρμοστούν στην ρουτίνα και να αξιοποιήσουν της ευκαιρίες της νέας υβριδικής κανονικότητας. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την έρευνα, η τεχνολογία βοηθά περισσότερους από τους μισούς (51%) Ευρωπαίους να θέσουν νέα όρια μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και έχει μειώσει την ανάγκη για φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας.

Μιλώντας για το πως τα ευρήματα της έρευνας αξιοποιούνται από τη Samsung ο Benjamin Braun αναφέρει:«Προσπαθούμε πάντα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και να καινοτομούμε πέρα από τις προσδοκίες τους. Αυτή η έρευνα μας βοηθά να διαμορφώσουμε μια νέα προσέγγιση  και να σχεδιάσουμε πρωτοποριακά προϊόντα με στόχο να λύσουμε καθημερινά προβλήματα για τους καταναλωτές μας αλλά και να ανταποκρινόμαστε σε μελλοντικές προκλήσεις».