Μεγάλη πτώση οικονομικών μεγεθών κατέγραψε για τον Φεβρουάριο η ΕΛΣΤΑΤ

Άνω του 28% η αύξηση του ελλείμματος εμπορικό ισοζύγιο. Στο «κόκκινο» οικοδομική δραστηριότητα και βιομηχανική παραγωγή.

Αύξηση 28,1% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, καθώς υπήρξε αρνητικό πρόσημο στις εξαγωγές, ενώ αντίθετα αυξήθηκε η αξία των εισαγωγών.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.881,1 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο εφέτος έναντι 4.526,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 91,8 εκατ. ευρώ ή 2,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 43,2 εκατ. ευρώ ή 1,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.797,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.900,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2018, παρουσιάζοντας μείωση 3,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 37,7 εκατ. ευρώ ή 1,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 49,7 εκατ. ευρώ ή 2,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.084,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.626,5 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 28,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 129,5 εκατ. ευρώ ή 9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 92,9 εκατ. ευρώ ή 6,9%).

Το α’ τρίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.957,5 εκατ. ευρώ έναντι 13.190,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 598,1 εκατ. ευρώ ή 6,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 525,3 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 7.994,1 εκατ. ευρώ έναντι 7.867,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 216,4 εκατ. ευρώ ή 4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 205,8 εκατ. ευρώ ή 3,8%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 5.963,4 εκατ. ευρώ έναντι 5.323,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 381,7 εκατ. ευρώ ή 8,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 319,5 εκατ. ευρώ ή 8,1%).

Μεγάλη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας

Μείωση 22,5% σημειώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, καθώς, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 954 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 176,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 666,8 χιλιάδες m3 όγκου. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκε μείωση κατά 4,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,6% στην επιφάνεια και κατά 25,2% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Το α’ δίμηνο εφέτος, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 6,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,4% στην επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018.

Κάτω και η βιομηχανική παραγωγή

Μείωση 2,7% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, ενώ η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών μειώθηκε 0,2%.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 2,7% τον Μάρτιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

  1. Από τη μείωση:

*Κατά 0,2% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην πτώση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (11,4%), βασικών μετάλλων (19,6%), ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (14%) και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων (55,7%).

*Κατά 13,8% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

*Κατά 0,2% του δείκτη παροχής νερού.

  1. Από την αύξηση κατά 0,3% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.

Το α’ τρίμηνο εφέτος, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% σε μέσα επίπεδα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2018.

Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,6% τον Μάρτιο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2019.