Μεγάλο deal Energean-Edison στους υδρογονάνθρακες

Μεγάλο deal Energean-Edison στους υδρογονάνθρακες
Επεσαν οι υπογραφές μεταξύ των δυο ομίλων για τη μεγάλη συναλλαγή αξίας 750 εκατ. δολαρίων.

Την υπογραφή συμφωνίας με την Energean, για την πώληση του 100% της Edison Exploration and Production και των θυγατρικών της στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ανακοίνωσε η Edison. Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή εγκρίθηκε στις 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Edison, «το τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε μια επιχειρησιακή αξία 750 εκατ. δολαρίων, με επιπλέον πρόβλεψη 100 εκατ. δολαρίων που εξαρτάται από την ανάθεση της ανάπτυξης του project Cassiopea στην Ιταλία. Επιπλέον, η Edison θα δικαιούται royalties που σχετίζονται με περαιτέρω δυνητική ανάπτυξη στην Αίγυπτο που θα έφερνε την συνολική αξία κοντά στο 1 δισ. δολάρια. Η συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης την μεταβίβαση στον αγοραστή όλων των μελλοντικών υποχρεώσεων παύσης δραστηριοτήτων της Edison».

Η Edison Exploration and Production διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες, τους τίτλους εξόρυξης και των εταιρικών συμμετοχών σε δραστηριότητες υδρογονανθράκων της Edison στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Edison E&P κατέχει χαρτοφυλάκιο περίπου 90 αδειών σε 9 χώρες στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Ευρώπη, που αντιστοιχούν σε περίπου 49.000 βαρέλια ημερησίως καθαρού δικαιώματος παραγωγής (31 Δεκεμβρίου 2018).

Μετά τη συναλλαγή, συνυπολογίζοντας τις εξελίξεις του α’ εξαμήνου του 2019, ιδιαίτερα σε όρους ρυθμίσεων και τάσεων της αγοράς brent και φυσικού αερίου, καθώς και των όρων της σύμβασης που βρίσκονται στην φάση της οριστικοποίησης, αναμένεται απομείωση ύψους 400-500 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Energean αναμένεται μέχρι το τέλος του 2019.