Μεγαλώνει η «τρύπα» των εσόδων

Σημαντική υστέρηση κατά 1,7 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου.

Η σημαντική υστέρηση των δημοσίων εσόδων κατά 1,7 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, δεν επέδρασε στο πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μεγάλης συγκράτησης των δημοσίων δαπανών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 1,26 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,68 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,55 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,117 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016 και έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,573 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31,43 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,74 δισ. ευρώ ή 5,2% έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,24 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,75 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου. Η υποεκτέλεση αυτή σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οφείλεται κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027 δισ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,565 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.096 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32,70 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,702 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (34,406 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31,121 δισ. ευρώ εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,183 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,438 δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.583 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,19 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.