Μελέτη Accenture: Ο ρόλος των CFOs στον σχεδιασμό της ψηφιακής στρατηγικής

Μελέτη Accenture: Ο ρόλος των CFOs στον σχεδιασμό της ψηφιακής στρατηγικής
Σχεδόν 8 στους 10 CFOs δηλώνουν ότι η πανδημία και οι οργανωτικές αλλαγές που επέφερε επιτάχυναν το μετασχηματισμό του ρόλου τους.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, σε μια περίοδο όπου η πανδημία συνεχίζει να ασκεί πίεση στις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) διευρύνεται πέρα από τη λογική του «θεματοφύλακα των οικονομικών» μιας επιχείρησης σε «δημιουργό επιχειρηματικής αξίας» και «καταλύτη ψηφιακής στρατηγικής». Ενδεικτικό είναι ότι το 72% των CFOs δηλώνει ότι έχει τον τελικό λόγο σχετικά με την τεχνολογική κατεύθυνση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη μελέτη «CFO Now: Breakthrough Speed for Breakout Value» διαπιστώνεται ότι πέρα από την πανδημία, άλλες εξωτερικές προκλήσεις, όπως η ψηφιοποίηση, η δυναμική της αγοράς και οι ταχέως εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών έχουν ωθήσει τους CFOs να διευρύνουν και να μετασχηματίσουν το ρόλο τους. Οι CFOs καλούνται πλέον να διασφαλίσουν ότι η επιχείρησή τους διαμοιράζει και μειώνει τον κίνδυνο με κατάλληλο τρόπο, απαντώντας σε θέματα αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αλλά και σε θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους.

«Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή έχει εξελιχθεί πέρα από οικονομικό σε ψηφιακό «επόπτη» της επιχείρησης. Οι CFOs, ολοένα και περισσότερο, επικεντρώνονται στη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων για βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις και στην στρατηγική πέρα από τα όρια της χρηματοοικονομικής διεύθυνσης», δήλωσε ο Σωκράτης Νικολαΐδης, Επικεφαλής Strategy & Consulting CFO & Enterprise Value της Accenture στην Ελλάδα. «Αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, απόρροια της πανδημίας, οι σύγχρονοι CFOs οφείλουν να υλοποιούν τις στρατηγικές της επιχείρησης με ταχύτητα προκειμένου να δημιουργούν αξία και να εξασφαλίζουν την επιτυχία σε όλο το εύρος της επιχείρησης.»

Η μελέτη εντόπισε επίσης μια μικρή ελίτ πρωτοπόρων CFOs (17%) οι οποίοι έχουν μεταμορφώσει αποτελεσματικά το ρόλο τους, γεγονός το οποίο έχει θετικό αντίκρισμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεών τους. Συγκεκριμένα, οι CFOs που ανταποκρίνονται πλήρως στο νέο τους ρόλο και λειτουργούν αποτελεσματικά και με ταχύτητα θα μπορούσαν σχεδόν να διπλασιάσουν τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) των επιχειρήσεών τους, από 3,8% σε 6,9% την επόμενη τριετία και να αυξήσουν τα καθαρά τους έσοδα σε ετήσια βάση (CAGR) από 2,7% σε 3,0%.

Αυτοί οι πρωτοπόροι CFOs επιτυγχάνουν τα παραπάνω, υιοθετώντας τους εξής τρεις ρόλους:

«Θεματοφύλακες των Οικονομικών» – οι CFOs μπορούν να ξεκλειδώσουν τα πλήρη οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία τους με τη διοικητική ομάδα προκειμένου να δώσουν μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα προγνώσεων και να εντοπίσουν νέες πηγές αξίας σε επίπεδο πελατών, καναλιών και προϊόντων.

  • Το 60% των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών αρμοδιοτήτων είναι πλέον αυτοματοποιημένο. Αυτό ξεπερνά τις προβλέψεις των CFOs το 2018, όπου εκτιμούσαν ότι το 45% των παραδοσιακών αρμοδιοτήτων θα αυτοματοποιηθεί έως το 2021.
  • Παρόλη την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού, μόλις το 43% των CFOs έχει χρησιμοποιήσει προηγμένα χρηματοοικονομικά μοντέλα τα τελευταία δύο χρόνια για να εντοπίσει μελλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες. Παράλληλα, μόνο το 23% χρησιμοποιεί το cloud για την παροχή νέων πληροφοριών και μόνο το 16% για να εντοπίσει νέες πηγές αξίας.

«Δημιουργοί επιχειρηματικής αξίας» – οι επιτυχημένοι CFOs χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα για να συγχρονίσουν τις πληροφορίες σε όλο το εύρος της διοικητικής ομάδας, προσφέροντας ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε πραγματικό χρόνο, μέσω δεδομένων και μοντέλων.

  • Το 86% των CFOs αύξησε τη συχνότητα και το εύρος της συνεργασίας τους με τα στελέχη της διοικητικής ομάδας, αξιοποιώντας έτσι τα αναλυτικά στοιχεία και την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες για τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
  • Το 88% των CFOs έχει εισαγάγει νέες μετρήσεις για την αύξηση της απόδοσης συνεργασίας του τμήματος Finance και της επιρροής του στην επιχείρηση.

«Καταλύτες ψηφιακής στρατηγικής» – όλο και περισσότερο, οι εταιρείες αναζητούν CFOs να ηγηθούν των μελλοντικών λειτουργικών μοντέλων και της τεχνολογικής ατζέντας με έμφαση στην ασφάλεια και το ESG.

  • Στην πραγματικότητα, το 68% των ερωτηθέντων CFOs δηλώνει ότι το τμήμα χρηματοοικονομικών αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη για την απόδοση ESG στην εταιρεία τους.
  • Ωστόσο, το 34% ανέφερε συγκεκριμένα την ανησυχία σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων και απορρήτου ως τροχοπέδη για την πλήρη αξιοποίηση των CFOs ως φορέα στρατηγικής αλλαγής.

«Προκειμένου να είναι σε θέση να κρατήσουν το τιμόνι της επιχείρησης σε δύσκολες και ευμετάβλητες συνθήκες, όπως οι τωρινές, οι CFOs οφείλουν να διευρύνουν το ρόλο και την ευθύνη τους σε θέματα τεχνολογίας καθώς και τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ούτως ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες ολόκληρης της επιχείρησης τους», δήλωσε ο Φώτης Παναγιωτόπουλος, Επικεφαλής Strategy & Consulting στον τομέα Banking της Accenture στην Ελλάδα. «Οι CFOs που αγκαλιάζουν αυτούς τους νέους ρόλους και τις δυνατότητες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με τους συναδέλφους τους.»

Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη CFO Now: Breakthrough Speed for Breakout Value ή ακολουθήστε τη συζήτηση στο Twitter με tag @AccentureRSRCH, και hashtag #CFONow.