Μελέτη Accenture: Τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών εξακολουθούν να στερούνται τεχνολογικής εμπειρίας

Μελέτη Accenture: Τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών εξακολουθούν να στερούνται τεχνολογικής εμπειρίας
Μόλις 10% των ανώτερων διοικητικών στελεχών των κορυφαίων τραπεζών έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας, ενώ 33% των τραπεζών δε διαθέτει κανένα μέλος Δ.Σ. με τεχνολογική εμπειρία.

Σύμφωνα με μελέτη της Accenture, παρά τη σημαντική αύξηση στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται διαχρονικά έλλειψη τεχνολογικής εμπειρίας και ψηφιακής ευχέρειας στα διοικητικά συμβούλια των κορυφαίων τραπεζών του κόσμου.

Έχοντας ως βάση αναφοράς μια παρόμοια μελέτη του 2015, η νέα μελέτη “Boosting the Boardroom’s Technology Expertise – Focus on Banking” στηρίζεται σε ανάλυση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας ~2.000 διευθυντικών στελεχών που εργάζονται σε >100 κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει ότι ενώ οι τράπεζες αυξάνουν τις τεχνολογικές τους επενδύσεις για να συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών -όπως η αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακή αλληλεπίδραση και απομακρυσμένη εργασία, ως αποτέλεσμα της πανδημίας- τα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων στερούνται σχετικής γνώσης για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη μεγιστοποίηση της αξίας των τεχνολογικών τους επενδύσεων.

«Μεγάλο μέρος των αλλαγών που επέφερε η πανδημία οδήγησε σε μια απότομη στροφή των τραπεζών σε περισσότερα ψηφιακά σημεία επαφής, απαιτώντας γρήγορες τεχνολογικές επενδύσεις», δήλωσε ο Λάμπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος της Accenture στην Ελλάδα. «Οι τράπεζες που επιταχύνουν την υιοθέτηση του cloud για να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις αλλαγές, θα επωφεληθούν σημαντικά από ένα έμπειρο τεχνολογικά διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα μπορεί να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογικές επενδύσεις είναι συμβατές με όλα τα τμήματα της τράπεζας».

Στο πλαίσιο της μελέτης, η Accenture προτείνει ότι 25% των στελεχών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών θα πρέπει να έχουν τεχνολογική εμπειρία. Παρόλο που οι μεγαλύτερες τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σημειώσει πρόοδο στην τοποθέτηση στελεχών με τεχνολογική εμπειρία στα διοικητικά συμβούλιά τους -τα οποία η Accenture ορίζει ως στελέχη που κατέχουν ή κατείχαν ανώτερες τεχνολογικές θέσεις σε έναν οργανισμό ή ρόλο ευθύνης σε εταιρεία τεχνολογίας- η πρόοδος αυτή είναι αργή.

Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ότι μόλις 10% όλων των διευθυντικών στελεχών καθώς και 10% των CEOs στα διοικητικά συμβούλια που αξιολογήθηκαν για τη μελέτη αυτή έχουν επαγγελματική τεχνολογική εμπειρία, σημειώνοντας μια αύξηση 4% και 6% αντίστοιχα σε σχέση με τη μελέτη που διενεργήθηκε πριν από πέντε χρόνια. Επιπλέον, ο αριθμός των τραπεζών, στο διοικητικό συμβούλιο των οποίων υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος με επαγγελματική τεχνολογική εμπειρία, έχει αυξηθεί κατά 10% τα τελευταία πέντε χρόνια, από 57% σε 67%, γεγονός το οποίο αυτόματα συνεπάγεται ότι 33% των τραπεζών δε διαθέτει κανένα μέλος Δ.Σ. με τεχνολογική εμπειρία.

Στα θετικά συμπεράσματα, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 19% των στελεχών με τεχνολογική εμπειρία πριν από πέντε χρόνια, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά σήμερα, αγγίζοντας το 33%.

Από γεωγραφική άποψη, η μελέτη ανέδειξε ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και τις ΗΠΑ έχουν υψηλότερα ποσοστά διευθυντικών στελεχών με τεχνολογική εμπειρία σε σχέση με άλλες χώρες, παρουσιάζοντας σημαντικές αυξήσεις σε σύγκριση με τα ευρήματα του 2015. Ωστόσο, χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Ρωσία καθώς και σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας και της Ιταλίας. Είναι αξιοσημείωτο πως η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση περίπου της κατάταξης με ποσοστό 11%, με σημαντικά ωστόσο περιθώρια βελτίωσης.

«Παρόλο που δεν είναι πρακτικό και εύκολο για τις τράπεζες να προβούν απότομα σε μεγάλο αριθμό τοποθετήσεων στελεχών διοίκησης με τεχνολογική εμπειρία προκειμένου να καλύψουν το κενό που υπάρχει, θα πρέπει εφεξής να θεωρούν την εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας ως βασικό κριτήριο επιλογής, παράλληλα με τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης. Στη χώρα μας, το συγκεκριμένο θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο για την αναθεώρηση του νόμου αναφορικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις διορισμού μελών Δ.Σ. στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα», συμπλήρωσε ο Λάμπρος Τσόλκας. «Υπάρχουν επίσης άλλοι, πιο άμεσοι τρόποι για να αυξηθούν τα επίπεδα τεχνολογικής γνώσης μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου – όπως για παράδειγμα η ενημέρωση των μελών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε βασικές τεχνολογίες όπως το cloud, η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) με στόχο την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο συνδυασμός της τεχνολογίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντική αξία. Τα διοικητικά συμβούλια μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των προμηθευτών τους και να συζητήσουν συγκεκριμένα την τεχνολογική στρατηγική κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επενδύσεις τους.»

Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη εδώ.

Μεθοδολογία

Η Accenture ανέλυσε την επαγγελματική προϋπηρεσία ~2.000 διευθυντικών στελεχών τραπεζών σε 107 από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως. Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, η Accenture ορίζει ως μέλη Δ.Σ. με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας ως εκείνα που έχουν ανώτερο τεχνολογικό ρόλο και ευθύνη στην τράπεζα που εργάζονται τώρα – όπως ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφορικής, επικεφαλής τεχνολογίας ή επικεφαλής ψηφιακής τεχνολογίας, ή που είχαν παρόμοιες θέσεις σε προηγούμενες εταιρείες ή είχαν ανώτερο ρόλο σε εταιρείες τεχνολογίας. Η ανάλυση περιελάμβανε τράπεζες σε χώρες όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ρωσία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.