Το μέλλον του αλουμινίου στην Ελλάδα

Το μέλλον του αλουμινίου στην Ελλάδα

Τις προοπτικές εξέλιξης του χώρου στα επόμενα δέκα χρόνια επιχειρεί να εντοπίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων.

Τις κατηγορίες προϊόντων ή και υπηρεσιών του τομέα αλουμινίου που εμφανίζουν προοπτικές θετικής εξέλιξης τα επόμενα 10 χρόνια, με παγκόσμια ανταγωνιστική θέση, επιχειρεί να εντοπίσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση) 2014-2020 και της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (Σ.Ε.Κ.Α.), όπως δημοσιοποίησε ο ίδιος, προσκλήθηκε σε συζήτηση/διαβούλευση με την Τομεακή Ομάδα Συντονισμού του τομέα της ενέργειας που λειτουργεί με ευθύνη της γενικής γραμματείας και στη συνάντηση αυτή ο γενικός γραμματέας του συνδέσμου Κωνσταντίνος Διαμαντής γνωστοποίησε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και εκφράζουν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, εστιάζοντας στα παρακάτω:

– Οι εξαγωγές βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης γνώσεων, καθοδήγησης, παιδείας και εκπαίδευσης πάνω στο αντικείμενο.

– Έλλειψη οργανωμένου κρατικού σχεδιασμού και υποστήριξης των απαραίτητων υποδομών σε επιμελητήρια, προώθηση και υποστήριξη εκθέσεων εξαγωγικού χαρακτήρα κλπ.

– Οι Έλληνες κατασκευαστές στην πλειοψηφία τους έχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, ανταγωνιστικά και πιστοποιημένα και μπορούν να σταθούν επάξια σε οποιαδήποτε αγορά.

– Ο τομέας των ελληνικών κατασκευών έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών (όψεις κτηρίων, αεριζόμενες προσόψεις, κέλυφος, επενδύσεις bond κλπ).

– Άμεση κρίνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου εργασιακών ευκαιριών που να προωθεί την δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων μέσα από συνέργειες.

– Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των κατασκευών (πχ η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και την χαμηλή έως ανύπαρκτη εξαγωγική δραστηριότητα, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε να γίνουν οι εξαγωγές εφαλτήριο για ανάπτυξη και να δώσουν ώθηση στον εργασιακό κύκλο των επιχειρήσεων.

Η θεματολογία που απασχόλησε την τομεακή ομάδα συντονισμού του ΕΠΑνΕΚ για την “Ενέργεια” σε σχέση με τη διαβούλευση και ειδικότερα για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, ήταν η εξής:

– Κρίσιμα θεσμικά, οργανωτικά και χρηματο-οικονομικά προβλήματα, σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα του τομέα, που χρήζουν άμεσης λύσης. Βασικές παράμετροι των προβλημάτων αυτών.

– Κρίσιμα θεσμικά, οργανωτικά και χρηματο-οικονομικά προβλήματα του τομέα που είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (2018). Βασικές παράμετροι των προβλημάτων αυτών.

– Κατηγορίες υπαρχόντων προϊόντων ή και υπηρεσιών του τομέα που εμφανίζουν προοπτικές θετικής εξέλιξης τα επόμενα 10 χρόνια, με παγκόσμια ανταγωνιστική θέση.

– Κατηγορίες νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών του τομέα που εμφανίζουν προοπτικές θετικής εξέλιξης τα επόμενα 10 χρόνια, με παγκόσμια ανταγωνιστική θέση.

– Παράγοντες (επιχειρηματικοί όμιλοι, μονάδες, κλάδοι) που θα μπορούσαν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων/υπηρεσιών ή στην ανάδειξη νέων.

– Εντοπισμός των δημόσιων και ημιδημόσιων φορέων πολιτικής που απαιτείται να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση των εντοπισθέντων προβλημάτων και του πεδίου παρέμβασής τους.

– Αναγνωρίσιμες ισχυρές αλυσίδες αξίας στον τομέα.

– Αναγκαίοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, καθώς και τεχνογνωσία, διεθνείς συνεργασίες, εσωτερικές και εξωτερικές δικτυώσεις κλπ.

– Κοινές υπηρεσίες και υποδομές για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας (πχ ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματική στέγη, επιμελητήρια, μητρώα, βάσεις δεδομένων, δίκτυα μεντόρων).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη: Χατζηδάκης: Μέτρα ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου