ΜΕΤΚΑ: Προσωρινός ανάδοχος στο σιδηροδρομικό έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη

ΜΕΤΚΑ: Προσωρινός ανάδοχος στο σιδηροδρομικό έργο Κιάτο-Ροδοδάφνη

Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται σε 273 εκατ. ευρώ.

Προσωρινός ανάδοχος του σιδηροδρομικού έργου Κιάτο-Ροδοδάφνη ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΕ, ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, στο πλαίσιο μειοδοτικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη» ανέρχεται σε 273.000.000 ευρώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου η METKA θα συνεργαστεί με την πολυεθνική εταιρεία THALES, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης σιδηροδρομικών έργων και την ελληνική εταιρεία Ξανθάκης ΑΤΕ εξειδικευμένη σε έργα επιδομής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη, που εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής, καθώς με την υλοποίηση του γίνεται πλέον πραγματικότητα η διασύνδεση της Πελοποννήσου με το σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αθήνας. Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ.) μεταξύ ΚΙΑΤΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ είναι συνέχεια της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΙΑΤΟΥ και θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα, το τρίτο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο της χώρας.