ΜΕΤΚΑ: Yπογραφή σύμβασης για τη γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη

ΜΕΤΚΑ: Yπογραφή σύμβασης για τη γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ύψους 273.000.000 ευρώ.

Την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη» (Σ715) της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, ανακοίνωσε η ΜΕΤΚΑ ΑΕ.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 273.000.000 ευρώ, που αναλαμβάνει η εταιρεία με μέση έκπτωση 17,24% στο συνολικό προϋπολογισμό, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 24 μηνών.

Για την εκτέλεση του έργου, η METKA θα συνεργαστεί με την πολυεθνική εταιρεία THALES, η οποία κατέχει ηγετική θέση, παγκοσμίως, στον τομέα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης σιδηροδρομικών έργων και την ελληνική εταιρεία Ξανθάκης Α.Τ.Ε. εξειδικευμένη σε έργα επιδομής.

Σημειώνεται ότι η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ) μεταξύ «Κιάτου – Πάτρας» είναι συνέχεια της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. «Αθηνών – Κορίνθου – Κιάτου» και θα αποτελέσει το συνδετήριο άξονα της πρωτεύουσας με την Πάτρα, το τρίτο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο της χώρας.