METRO AEBE: Η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις

METRO AEBE: Η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις
Σε έναν πληθυσμό 11.000 εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή, η πανδημία ανέδειξε τη σημασία του ανθρώπινου ρόλου και τη δύναμη της ομάδας, αποδεικνύοντας ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις.

Στην Ελλάδα, αργήσαµε να ασχοληθούµε ουσιαστικά µε τις «δύσκολες» έννοιες της διαφορετικότητας και της συµπερίληψης, όπως άλλωστε συµβαίνει µε τα περισσότερα σοβαρά κοινωνικά θέµατα, καθώς δυσκολευόµαστε να αναµετρηθούµε µε προκαταλήψεις δεκαετιών που βαραίνουν ακόµη και τα εργασιακά περιβάλλοντα των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η συνεχιζόµενη υγειονοµική κρίση µας βοήθησε έµπρακτα να επαναξιολογήσουµε τον τρόπο ηγεσίας και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και να επαναπροσδιορίσουµε τη σηµασία του ρόλου, των αναγκών και της ασφάλειας του κάθε εργαζοµένου, συνεργάτη, πελάτη, προµηθευτή, ειδικά σε επιχειρήσεις χιλιάδων εργαζόµενων πρώτης γραµµής όπως είναι το Λιανεµπόριο Τροφίµων.

Τα super market είναι αυτά που βρίσκονται όλο αυτό το διάστηµα της πανδηµίας στην πρώτη γραµµή της µάχης και στηρίζουν σε σηµαντικό βαθµό την απασχόληση εν µέσω των δύσκολων συνθηκών, αυξάνοντας σηµαντικά τις θέσεις εργασίας. Στη δική µας περίπτωση, η METRO AEBE στήριξε και στηρίζει διαχρονικά την απασχόληση των γυναικών και την τελευταία χρονιά αύξησε τον αριθµό τους, ενώ οι µισθολογικές αµοιβές ακολουθούν τα ίδια κριτήρια ανεξαρτήτως φύλου.

Σε έναν πληθυσµό εργαζοµένων που ξεπερνά τους 11.000, η συµπερίληψη και η διαφορετικότητα αποτελούν  κοµµάτι της κουλτούρας µας γιατί πιστεύουµε ότι αντικατοπτρίζεται στην απόδοση και την κερδοφορία, καθώς η πολυσυλλεκτικότητα του ανθρώπινου δυναµικού ευνοεί τη σύνθεση και την ποικιλία διαφορετικών οπτικών, άρα ευνοεί το ταλέντο, αναδεικνύει νέες ανάγκες και αυξάνει την καινοτοµία και την παραγωγικότητα.

Πριν από µερικούς µήνες, η METRO ανακοίνωσε την ένταξή της στην πρωτοβουλία του ΚΕΑΝ και του Diversity Charter της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εξάλειψη κάθε είδους αποκλεισµού από τον εργασιακό χώρο, υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  Όµως στη METRO, η κουλτούρα της εταιρείας µας αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, όχι µόνο σε σχέση µε το δίπολο «άντρας – γυναίκα». Η ποικιλία και η συµπερίληψη σήµερα συνδέεται µε την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, την καταγωγή, την εκπαίδευση, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τις ειδικές δεξιότητες, και η αποδοχή και ο σεβασµός προς όλους δεν είναι µόνον ηθικά και κοινωνικά σωστή πρακτική, αλλά επιπλέον, συµβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία, την ταχύτερη επίλυση προβληµάτων, τη µικρότερη συχνότητα εναλλαγής προσωπικού και την αύξηση της παραγωγικότητας. Οι «διαφορές» των ανθρώπων µας, φέρνουν µαζί τους διαφορετικές απόψεις, εργασιακές εµπειρίες, τρόπους ζωής και κουλτούρες  και η ενσωµάτωση αυτών των διαφορών αποτελεί για εµάς µοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την πρόοδο και τη βιώσιµη ανάπτυξή µας. Βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς επιτρέπουν τη σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων και οπτικών. Είναι ο τρόπος να «αντλούµε» από τον κάθε εργαζόµενο όλα τα καλά που έχει να µας προσφέρει γιατί τον δεχόµαστε και, πρωτίστως, τον σεβόµαστε γι’ αυτό που είναι.

Ο σεβασµός στη διαφορετικότητα είναι θεµελιώδης κανόνας της Δηµοκρατίας και εκπορεύεται από την αρχή της Ισότητας, την απαρχή όλων των θεµελιωδών δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η προσέγγισή µας στα θέµατα διαφορετικότητας, συµπερίληψης  και ίσων ευκαιριών αποτελεί, άλλωστε, δείγµα γραφής για την εταιρική µας υπευθυνότητα, την ώρα που οι στόχοι των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι πιο επιτακτικοί από ποτέ.

Σε έναν πλανήτη που δοκιµάζεται από τη συνεχιζόµενη πανδηµία, η Ηγεσία βρίσκεται στο επίκεντρο και η µεγαλύτερη πρόκληση µε την οποία βρίσκονται αντιµέτωπες οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποί τους. Την ώρα που αλλάζει δραστικά η κουλτούρα των καταναλωτών, των προµηθευτών αλλά και των εργαζοµένων, ως προς τις εταιρείες που επιλέγουν, µε βάση το κοινωνικό τους αποτύπωµα, η εµπιστοσύνη µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών χτίζεται µε πράξεις, που στον πυρήνα τους βρίσκονται οι ίσες ευκαιρίες, η αλληλεγγύη, η διαφορετικότητα, η ενσωµάτωση της διαφορετικότητας, η εξωστρέφεια. Πράξεις που κεφαλαιοποιούνται προς όφελος της οµάδας. Αυτή είναι, σήµερα, η δύναµη της επιτυχίας.