Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Το μέλλον της οικονομικής πορείας της Ευρώπης μέσα από τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πολίτες.

Από τη σύλληψη ακόμα της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης, οι άνθρωποι ήταν και είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι συνεχόμενες πολυκρίσεις που επηρέασαν και επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τελευταία την κρίση που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού, ανέδειξαν την αναγκαιότητα που υπάρχει για να τεθούν οι κανόνες και τα πλαίσια που θα επιτρέψουν την δημιουργία μιας οικονομίας που θα βρίσκεται στην υπηρεσία των ανθρώπων. Μια οικονομία που θα προσαρμοστεί στις υπάρχουσες ανάγκες, αλλά παράλληλα θα μπορεί να συνεχίζει με μια θετική προοπτική ακόμα και στους πιο δύσκολους καιρούς που μπορεί να έρθουν στο μέλλον, ιδιαίτερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Αυτή ακριβώς η «οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» κατέχει ξεχωριστή θέση στις κατευθυντήριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υπηρεσίες αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας, συνδέοντας παράλληλα τους διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και συμβάλλοντας στην εύρυθμη συνεργασία μεταξύ τους. Βασικά συστατικά για την οικοδόμηση μίας ισχυρής και ανθεκτικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας προς ιδιώτες και επιχειρήσεις με πολιτικές που βασίζονται σε σταθερότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Στην ουσία αυτά που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι το χτίσιμο μίας οικονομικής και νομισματικής ένωσης, ισχυρότερη στήριξη των επιχειρήσεων, εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και κοινωνικής προστασίας και μία δίκαιη φορολογία. Θέλουμε μία Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, που να επενδύει σ’ ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον.

Καθώς η Ευρώπη ξεπερνάει τις κρίσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη, η οικονομία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση ούτως ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες τον πολιτών της. Προς τούτο, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης. Η απασχόληση παραμένει στο επίκεντρο το προσπαθειών της Ένωσης και αναμένεται η δημιουργία νέων που θα δημιουργηθούν μέσω της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και ιδίως η στήριξη της μετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Η στήριξη του επιχειρηματικού κλάδου θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι παρά τη γενικευμένη αστάθεια που χαρακτήρισε τη χρονιά που πέρασε, η Ευρώπη επέδειξε ανθεκτικότητα ως επενδυτικός προορισμός, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι διατηρεί τα βασικά στοιχεία εκείνα που αποζητούν: εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ισχυρές υποδομές, πολιτική σταθερότητα και μια προσβάσιμη εσωτερική αγορά.

Για την αρχιτεκτονική δομή της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι επίσης σημαντικό να ολοκληρωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών και να εμβαθυνθεί η οικονομική και νομισματική ένωση. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι ουσιαστικής σημασίας για την τόνωση των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Δεδομένου ότι συμβάλλει στον επιμερισμό του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ των κρατών μελών, έχει καίρια σημασία για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και για την ενίσχυση του ρόλου του ευρώ.

Η εσωτερική ή αλλιώς ενιαία αγορά αποτελεί την κύρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός παγκοσμίως, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών και και η μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά για περισσότερες από 100 χώρες. Βέβαια, η πανδημία COVID-19 και το αρχικό κλείσιμο των συνόρων, αλλά και άλλων μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη, επηρέασαν σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, έχει αυξηθεί η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, όπως τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης και το ηλεκτρονικό εμπόριο, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Συνολικά για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπηρεσία των ανθρώπων, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων έχει δηλώσει τα εξής: «Καθώς στρεφόμαστε από τη διαχείριση κρίσεων σε επενδύσεις φιλικές προς την ανάπτυξη και το μέλλον, προτεραιότητα τώρα είναι να τεθούν σε εφαρμογή οι σωστές μεταρρυθμίσεις και γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις ώστε η Ευρώπη να οδηγηθεί σε μία μακροχρόνια και βιώσιμη ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς. Ενώ ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα παρέχει τη χρηματοδοτική δομή, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως πυξίδα πολιτικής για τη μελλοντική πορεία. Η τακτική καθοδήγηση που παρέχει θα τα βοηθήσει να προωθήσουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, να δώσουν στις οικονομίες τους την ώθηση που χρειάζονται και να ενισχύσουν τη συλλογική ανθεκτικότητά μας έναντι μελλοντικών κλυδωνισμών».