Μια συμφωνία για “διαφήμιση”

Μια συμφωνία για “διαφήμιση”

Οι εταιρείες Publicis και Omnicom ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν τον μεγαλύτερο διαφημιστικό όμιλο διεθνώς. 

Σχέδιο συγχώνευσης ανακοίνωσαν σήμερα οι διαφημιστικές εταιρείες  Publicis και Omnicom, που όταν ολοκληρωθεί θα οδηγήσει στην δημιουργία του μεγαλύτερου διαφημιστικού ομίλου σε διεθνές επίπεδο, με στοιχεία ενεργητικού που ξεπερνούν τα 35,1 δισ. δολάρια (περίπου 26 δισ. ευρώ). Η νέα εταιρεία θα έχει δύο έδρες, στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη και θα είναι εισηγμένη στα αντίστοιχα χρηματιστήρια.

Οι μέτοχοι των δύο εταιρειών θα έχουν περίπου από 50% του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της συμφωνίας, που παρουσιάστηκε σε ανακοίνωσή τους ως μια «συγχώνευση ίσων». Η Publicis ανέφερε ότι η συγχώνευση αυτή θα δημιουργήσει «σημαντική αξία για τους μετόχους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η συμφωνία για τη συγχώνευση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ή το πρώτο τρίμηνο του 2014.