Μια στις τρεις επιχειρήσεις δεν έχει ακόμα γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση

Μια στις τρεις επιχειρήσεις δεν έχει ακόμα γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση
Businesswoman using cell phone in office

Στην Ελλάδα, το ποσοστό γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις παρέμεινε σταθερό στο 27%, σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton.

Οριακή αύξηση σημείωσαν τα ποσοστά γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, από 22% σε 24%, αλλά μια στις τρεις επιχειρήσεις δεν έχει ακόμα γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις παρέμεινε σταθερό στο 27%, ενώ το 29% των επιχειρήσεων εξακολουθούν να μην έχουν γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα σημαντικότερα κίνητρα στην Ελλάδα για να αναλάβουν τα στελέχη διευθυντική θέση είναι κοινά και για τα δύο φύλα και αφορούν:

α) την αναγνώριση των ικανοτήτων τους (75% για τις γυναίκες και 34,1% για τους άντρες),
β) την επιθυμία να διαμορφώσουν την εταιρική στρατηγική και να επιφέρουν αλλαγές (50% για τις γυναίκες και 38,6% για τους άντρες) και
γ) το γεγονός ότι ήταν το επόμενο λογικό βήμα για την καριέρα τους (50% για τις γυναίκες και 34,1% για τους άντρες).

Αρκετά ενθαρρυντικό, σύμφωνα με την έρευνα, είναι το γεγονός ότι, όταν ερωτήθηκαν εάν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές και η υποστήριξη για να παραμείνουν στην διευθυντική τους θέση μακροπρόθεσμα, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες στην Ελλάδα απάντησαν θετικά.

Συγκεκριμένα, οι θετικές απαντήσεις των γυναικών ανήλθαν σε 87,5% ενώ των αντρών σε 95,5%, υποδεικνύοντας ότι το σύνολο σχεδόν των αντρών θεωρούν πως δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο.

Η Ελπίδα Λεωνίδου, Partner στη Grant Thornton στην Ελλάδα, αναφέρει: «Είναι πολύ λογικό να παρατηρείται η διαφορά αυτή ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται περισσότερο με την ανατροφή των παιδιών και τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Στην Grant Thornton, αδιάρρηκτο κομμάτι της στρατηγικής αλλά και της κουλτούρας μας, αποτελούν οι άνθρωποι. Ορμώμενοι από βέλτιστες πρακτικές και σε συνεργασία με άλλες χώρες του δικτύου, διερευνούμε συνεχώς νέους τρόπους ευέλικτης εργασίας και πρακτικές εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε κατάλληλες δομές και υποστήριξη για την εξέλιξη της καριέρας του συνόλου του προσωπικού μας, αλλά και των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις (35% στην Grant Thornton στην Ελλάδα)».