Μίχαλος: «Κίνδυνος διακοπής χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις»

Μίχαλος: «Κίνδυνος διακοπής χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις»

Καμπανάκι κινδύνου από τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ με επιστολή του στον Σαμαρά. 

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην οποία επισημαίνει τον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με την επιστολή του ζητεί την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να μην υιοθετηθούν από την ΕΕ προτεινόμενες αλλαγές στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι ελληνικές και εν γένει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αποβούν καταστροφικές, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, διεξάγεται αυτόν τον καιρό στις Βρυξέλλες η διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της ΕΕ, στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Σε αυτές τις ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δανειοδότησης (και εγγύησης δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών φορέων (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, EIF κλπ.), τα οποία εφαρμόζονται ήδη στη χώρα μας, και αποτελούν λύση επιβίωσης για πολλές από αυτές, δεδομένης της αδυναμίας απ’ ευθείας τραπεζικού δανεισμού.

Στις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές συμπεριλαμβάνονται νέοι ορισμοί, οι οποίοι (εφ’ όσον υιοθετηθούν) θα αποβούν καταστροφικοί για τις ελληνικές επιχειρήσεις (και πολλές επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Νότου), αφού στην ουσία θα καταστήσουν αδύνατη τη συμμετοχή τους σε ανάλογα προγράμματα στο μέλλον και συνεπώς, θα καταργήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις προς τη χώρα μας, επισημαίνει ο κ.Μίχαλος.

Σαμαράς: «Η Ελλάδα δεν αντέχει νέα οριζόντια μέτρα»

Συγκεκριμένα, προτείνονται νέοι ορισμοί ως προς την έννοια της «ενιαίας επιχείρησης», δηλ. της επιχείρησης η οποία μπορεί να δανειοδοτηθεί, αφού ως τέτοια θα εννοείται οποιοσδήποτε όμιλος επιχειρήσεων, ως ενιαίο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον μία επιχείρηση-μέλος του ομίλου δανειοδοτηθεί, καμία εκ των υπολοίπων δε μπορεί να κάνει το ίδιο για τρία χρόνια, ασχέτως αν έχει διαφορετικό Διοικητικό Συμβούλιο ή μετοχική σύνθεση.

Επίσης, προτείνονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις ορισμού μίας επιχείρησης ως «προβληματικής» (και συνεπώς μη χρηματοδοτούμενης), οι οποίες θέτουν εκτός δανεισμού σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, και όχι μόνο τις Μικρομεσαίες. Για παράδειγμα, ως προβληματική θεωρείται επιχείρηση η οποία έχει «δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια υψηλότερο του 7,5», «κέρδη προ φόρων (ΕΒΙΤ) προς δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, κάτω του 1,0 τα τελευταία δύο έτη», «διαβάθμιση από τουλάχιστον έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, εγγεγραμμένο στην ΕΕ, ισοδύναμη με CCC+ ή χαμηλότερη». Σημειώνεται ότι ως προβληματική θα χαρακτηρίζεται επιχείρηση που πληροί έστω και μία από τις προϋποθέσεις, και όχι το σύνολο τους.

Μίχαλος: Μείωση 10% στις εισφορές των «συνεπών» επιχειρήσεων

Κατόπιν αυτών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει ενημερώσει τα Ευρωεπιμελητήρια στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται από τις προτεινόμενες διατάξεις, και τους έχει ζητήσει να κάνουν παρεμβάσεις προς τις κυβερνήσεις τους, ώστε να μην περάσουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού.

Κατά τον ίδιο τρόπο, ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση να μη δεχθεί την υιοθέτηση αυτών των όρων κατά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την οικονομία της χώρας μας.