Microsoft Advanced Specialization: Το «PhD» της ψηφιακής μετάβασης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ο Αλμπέρτος Μπουρλάς καταγράφει τις πρωτοβουλίες για τους Συνεργάτες της Microsoft, προετοιμάζοντάς μας για τις αλματώδεις αλλαγές που ήδη έρχονται.

Το παν για μια σύγχρονη επιχείρηση είναι η ετοιμότητα. Η κατάλληλη προετοιμασία σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο για τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη μετάβαση σε νέα ψηφιακά συστήματα και την εκπαίδευση στις digital μεθόδους της επόμενης μέρας. Παραδοσιακοί κλάδοι, όπως ο τραπεζικός, περνούν και στη χώρα μας στην εποχή του cloud, και η αυτή η αλλαγή χρειάζεται έναν καταρτισμένο συνοδοιπόρο. «Οι συνεργάτες μας βρίσκονται στον πυρήνα του ποιοι είμαστε και όσων κάνουμε ως εταιρεία, με τη δική μας επιτυχία να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δική τους. Για αυτό, το motto μας είναι να είμαστε ο καλύτερος συνεργάτης για τους συνεργάτες μας. Αυτό σημαίνει πως στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε στις εταιρείες αυτές τη δυνατότητα να έχουν τις βασικές δομές για να αξιοποιήσουν τις πολύ καλές προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά, ώστε να οδηγήσουν τους δικούς τους πελάτες στην ψηφιακή εποχή. Να δημιουργήσουμε στις εταιρείες αυτές τη δυνατότητα να έχουν τις βασικές δομές για να εκμεταλλευτούν τις πολύ καλές προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά, ώστε να οδηγήσουν τους δικούς τους πελάτες στην ψηφιακή εποχή», σημειώνει στο Fortune Greece ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυντής Εμπορικών Συνεργατών, της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

Για την Microsoft, η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας και την πρόοδο της κοινωνίας μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση του cloud. Σε αυτό το πλαίσιο, η Microsoft υλοποιεί το επενδυτικό πρόγραμμα GR for GRowth στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ανάπτυξη υποδομών με τη δημιουργία Datacenter Region και η εκπαίδευση 100.000 ανθρώπων στις νέες ψηφιακές δεξιότητες μέχρι το 2025, με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. «Προτεραιότητα μας για την επόμενη χρονιά είναι να αναπτύξουμε τεχνικά και εμπορικά τους συνεργάτες μας και τα στελέχη τους για να αδράξουν τη μοναδική ευκαιρία που δημιουργείται στη χώρα με την επένδυση της Microsoft στη δημιουργία Datacenter, τις μεγάλες επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και την επιτάχυνση στην αφομοίωση της cloud τεχνολογίας που έχουμε δει τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια μέσα στην πανδημία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση της τεχνολογίας cloud στην Ελλάδα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 63%. Μάλιστα, όπως τονίζει ο κ. Μπουρλάς, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν περιμένουν πρώτα την ολοκλήρωση του Datacenter για να ξεκινήσουν μετά τις διαδικασίες μετάβασης στο cloud.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, βασική προϋπόθεση είναι η στήριξη των στελεχών των επιχειρήσεων σε αυτή τη μετάβαση. «Μαζί με τους συνεργάτες μας και ανάλογα με την εξειδίκευση του καθενός, χτίζουμε ένα ολιστικό πλάνο, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τις τεχνικές τους ικανότητες και να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους. Υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας να αναπτυχθούν και να “κατακτήσουν” τεχνολογικά εργαλεία και δεξιότητες, για να προσφέρουν στη συνέχεια εξειδικευμένες λύσεις που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Το 30% των 100.000 εκπαιδεύσεων, για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί μέσα από την πρωτοβουλία GR for Growth, αφορά σε προηγμένες πιστοποιημένες εξειδικεύσεις για τα στελέχη των Συνεργάτων μας, με στόχο να τους βοηθήσουμε να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων».

Οι πιστοποιήσεις και το Advanced Specialization

Η διαδικασία πιστοποίησης στελεχών και επιχειρήσεων από τη Microsoft έχει δύο διακριτές διαφορές. Από τη μία διαθέτουμε πιστοποιήσεις (certifications) ψηφιακών δεξιοτήτων που απευθύνονται στους απασχολούμενους των εταιρειών και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βασικές (fundamental) και εξειδικευμένες (role-based), ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων που πιστοποιούνται – εδώ ολόκληρη η λίστα. Από την άλλη υπάρχουν τα λεγόμενα PhD της τεχνολογικής μετεκπαίδευσης που αφορούν τους ίδιους οργανισμούς // επιχειρήσεις και αναφέρονται ως «Microsoft Advanced Specialization». «Το Advanced Specialization επιτρέπει στους συνεργάτες της Microsoft να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, επιδεικνύοντας βαθιά κατάρτιση και γνώσεις στις τεχνολογικές περιοχές που αποτελούν προτεραιότητα για αυτούς τεχνικά και εμπορικά. Με πιο απλά λόγια, είναι θα έλεγα ένα εισιτήριο για να χτίσουν πιο γρήγορα και πιο σίγουρα ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τους».

Υπάρχουν 25 Advanced Specialization με τις πιο σημαντικές κατηγορίες να είναι οι παρακάτω:

Η απαιτητική διαδικασία για την απόκτηση του Advanced Specialization

Όπως ξεκαθαρίζει ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, το Advanced Specialization δεν είναι κάτι που μπορούν να πάρουν όλοι. Απαιτείται ισχυρό ιστορικό συνεργασίας με τη Microsoft, πιστοποιήσεις των στελεχών και υιοθέτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Τα οφέλη, όμως, είναι εξαιρετικά. Όπως περιγράφει ο ίδιος, με βάση τη διεθνή εμπειρία -καθώς στην Ελλάδα τρέχει τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ οι περισσότερες διακρίσεις δόθηκαν το περασμένο εξάμηνο- οι επιχειρήσεις έχουν τα εξής οφέλη: «Πρώτον, η ίδια η  Microsoft  προτείνει στους πελάτες  της  advanced specialized συνεργάτες.  Δεύτερον και οι ίδιοι οι πελάτες ζητούν από μόνοι τους να τους προτείνουμε τον δικό μας advanced specialized συνεργάτη. Οι advanced specialized συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα να επανατοποθετηθούν στη σχέση με τους πελάτες τους, προσφέροντας πλέον και συμβουλευτικές υπηρεσίες και πιο εξειδικευμένες υλοποιήσεις. Τέλος, μέσω του advanced specialization ξεκλειδώνονται αποκλειστικά οικονομικά οφέλη και πρόσβαση σε marketing προγράμματα, ώστε να είναι σε θέση να δείξουν στην αγορά ότι είναι εξειδικευμένοι σε κάτι το οποίο δεν έχει ο ανταγωνισμός».

Οι συνεργάτες της Microsoft μιλούν για το Advanced Specialization

Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft Ελλάδος

«Τα Advanced Specializations έχουν ενισχύσει την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτου κλάδου. Σε ένα περιβάλλον συνεχούς τεχνολογικού μετασχηματισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι πελάτες μας να δείχνουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες που έχουμε στον κόσμο των υπηρεσιών τεχνολογίας. Τα Advanced Specializations, ενισχύουν κατά πολύ την εμπιστοσύνη αυτή, καθώς η απόκτησή τους προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη κατάλληλα πιστοποιημένου ανθρώπινου κεφαλαίου και την επιτυχή εκτέλεση έργων στην εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος. Η Microsoft μας υποστηρίζει για την απόκτηση αυτής της εξειδίκευσης με ευκαιρίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης για όλο το προσωπικό μας, δωρεάν. Αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της ΕΥ στην Ελλάδα, τότε θεωρώ ότι είναι μία πολύ σοβαρή επένδυση».

Θεόδωρος Πούλιας, Enterprise Solutions Business Unit Director της Uni Systems

«Η απόφασή μας να πιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες και την επάρκειά μας με το Windows και SQL Server Migration Advanced Specialization και το Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization, μας δίνει σημαντικό πλεονέκτημα και αξία στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Με τα Microsoft Advanced Specializations μπορούμε να ενισχύουμε διαρκώς το τεχνολογικό και εμπορικό μας αποτύπωμα, μαζί και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, δημιουργώντας ισχυρότερους δεσμούς με τους πελάτες μας σε μια συνεχή προσπάθεια να καθοδηγήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους στο Cloud. Ως μέλη της κοινότητας των τεχνολογικά προηγμένων συνεργατών της Microsoft, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια εξελικτική διαδικασία που υποστηρίζει σταθερά και σε μακροπρόθεσμη βάση το όραμα και την αποστολή μας».

Γιώργος Βασδέκης, CEO BlueStream Solutions

«Η απόκτηση του Advanced Specialization Windows Server and SQL Server Migration επικυρώνει τη δέσμευση της BlueStream να προσφέρει τις καλύτερες πρακτικές μετάβασης και λειτουργίας στο cloud. Ταυτόχρονα εμπλουτίζει τη γνώση των μηχανικών μας ώστε να προσφέρουν στους πελάτες μας, πέρα από την τεχνική γνώση, τις στρατηγικές λύσεις που θα τους οδηγήσουν να εκμεταλλευτούν όλα τα προνόμια που προσφέρει η πλατφόρμα της Microsoft».