MIG : Αύξηση πωλήσεων κατά 7,2% στα 1, 067 δισ. ευρώ το 2019

Όπως αναφέρει ο όμιλος, η αβεβαιότητα που υφίσταται για το προσεχές καθιστά δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων για το υπόλοιπο του 2020.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου της MIG το 2019 ανήλθαν σε 1.067,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2018. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου, ανήλθαν σε 144,8 εκ.ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 32,1% σε σχέση με το 2018. Χωρίς να ληφθεί υπόψη η θετική επίδραση που προέκυψε λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 (11,8 εκ.), τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA αυξήθηκαν κατά 21,4%. Η επίδραση της πανδημίας COVID-19, εστιάστηκε κυρίως στον κλάδο μεταφορών (ATTICA) και τον κλάδο εστίασης του ομίλου Vivartia.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του ομίλου MIG το 2019, σε ανακοίνωσή του επισημαίνονται τα εξής:

  • Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 405,4 εκ. ευρώ το 2019 έναντι 365,4 εκ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%. Επισημαίνεται ότι η «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» («HSW») ενοποιείται πρώτη φορά για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου του 2019. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για περίοδο επτά μηνών (1.6.2018-31.12.2018). Σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, εάν δηλαδή η HSW ενοποιείτο για ολόκληρη τη χρήση του 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν σε 2,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 78 εκ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 21 εκ. ευρώ (+37%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αποτέλεσμα κυρίως των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW. Ο όμιλος ATTICA με στόλο 30 πλοίων είναι η ηγέτιδα ακτοπλοϊκή εταιρία στην Ελλάδα και εντός του 2019 μετέφερε 7 εκ. επιβάτες, περισσότερα από 1 εκ. Ι.Χ. οχήματα και 390.000 φορτηγά οχήματα.
  • Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 629,3 εκ. ευρώ αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το 2018 (606,6 εκ. το 2018). Οι κλάδοι κατεψυγμένων τροφίμων και εστίασης παρουσίασαν ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2018, ενώ ο κλάδος γαλακτοκομικών παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και είχε ως συνέπεια τη διακοπή συμφωνιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για τις εξαγωγές. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 68,7 εκ. έναντι 59,1 εκ. το 2018, με όλους τους κλάδους να παρουσιάζουν αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών τους κερδών. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων που σχετίζονται με τη λειτουργική αναδιάρθρωση του κλάδου γαλακτοκομικών, ανέρχονται σε 64 εκ. ευρώ (+8% σε σχέση με το 2018). Οι κλάδοι του ομίλου διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.
  • Όμιλος SingularLogic: Η υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με τη διενέργεια των εκλογικών αναμετρήσεων, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και των κερδών EBITDA. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 46,9 εκ. ευρώ (+13% σε σχέση με το 2018) ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,6 εκ. έναντι 1,7 εκ. ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 είχε θετική επίδραση στο EBITDA του 2019 κατά 1 εκ. ευρώ. Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic, στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου, μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο, τόσο οργανωτικής, όσο και προϊοντικής βάσης.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η εμφάνιση της πανδημίας COVID – 19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η εμφάνιση της πανδημίας αναχαίτισε τις ευνοϊκές προοπτικές που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του έτους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς αναμένεται μείωση του ΑΕΠ, η οποία εκτιμάται ότι θα προέρχεται σχεδόν από το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, με τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του εμπορίου και της ψυχαγωγίας να επηρεάζονται περισσότερο.

Ο προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ενέχει σημαντική αβεβαιότητα και δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων, όπως τον επακριβή καθορισμό του πλαισίου επιστροφής στην κανονικότητα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, των μέτρων στήριης της Πολιτείας προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής κίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια ενός θετικού πρώτου διμήνου για όλες τις θυγατρικές του ομίλου, οι επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης που ελήφθησαν από το Μάρτιο, άρχισαν να επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με διαφορετικά αποτελέσματα για την κάθε μια.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των κλάδων γαλακτοκομικών και των κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia, παρουσίασαν αυξητικές τάσεις κατά τον Μάρτιο, ενώ τον Απρίλιο εξορθολογίστηκαν και κινήθηκαν στις πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις σε προϊόντα υψηλής αποθεματοποίησης.

Αντιθέτως, η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης, σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο κύκλος εργασιών, τόσο του κλάδου μεταφορών (ATTICA), όσο και του κλάδου εστίασης (του ομίλου Vivartia) κατά την περίοδο που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.

Η αβεβαιότητα που υφίσταται για το προσεχές διάστημα – όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2019 – καθιστά δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων για το υπόλοιπο του 2020. Παρόλα αυτά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρχίσει να αίρονται με σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, οι αρχικές εκτιμήσεις των διοικήσεων των θυγατρικών είναι, ότι για τους μεν κλάδους γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia οι πωλήσεις θα είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2019, ενώ για τις δραστηριότητες του ομίλου που πλήττονται από την πανδημία (μεταφορές, εστίαση), αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30% – 40%, συνεπεία κυρίως της μείωσης της τουριστικής κίνησης και της μειωμένης εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης λόγω της πανδημίας.

Η πτώση του κύκλου εργασιών στις εν λόγω δραστηριότητες λόγω της πανδημίας, εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργική τους κερδοφορία και ενδεχομένως να δημιουργήσει επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες για το 2020.

Στη βάση αυτή, η διοίκηση του Ομίλου και οι διοικήσεις όλων των θυγατρικών του ομίλου, αξιολογώντας σε συνεχή βάση τα νέα δεδομένα, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται, η μείωση του λειτουργικού κόστους, η επαναθεώρηση μεγάλου αριθμού συμφωνιών συνεργασιών και η επαναδιαπραγμάτευση πιστωτικών ορίων και των σχετικών όρων τους.

Στο πλαίσιο αυτό και λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η μητρική εταιρία έχει αιτηθεί την παράταση των δανείων της που λήγουν κατά την τρέχουσα περίοδο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, Παναγιώτης Θρουβάλας, σε δηλώσεις του αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι το 2019 ήταν μια ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά για τον όμιλο, καθώς συνεχίστηκε η βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών των θυγατρικών και κατ’ επέκταση του ομίλου, και τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον. Αναφέρει επίσης, ότι επιδίωξη παραμένει η επιτυχής αντιμετώπιση όλων των νέων προκλήσεων, έτσι ώστε η έξοδος από την πανδημία να μας βρει ισχυρούς για το μέλλον.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αθανάσιος Παπανικολάου, αναφέρει ότι κατά το 2019 ο όμιλος κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά του αποτελέσματα και τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, ενώ παράλληλα παρέμεινε ηγέτης σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησής του.