Μικρή άνοδος στον κύκλο εργασιών ο όμιλος Dionic, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Μικρή άνοδος στον κύκλο εργασιών ο όμιλος Dionic, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτά του 2012.

Σε 3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Dionic, το Α΄ εξάμηνο του 2013, έναντι 3 εκατ. ευρώ, το 2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 19,7 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ, το 2012.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ, το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,1 εκατ. ευρώ, το 2012.

Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ, το 2012, ενώ οι ζημιές προ φόρων του ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ, το 2012.