Μικρή μείωση των επιτοκίων δανεισμού από την ΕΚΤ τον Απρίλιο

Μικρή μείωση των επιτοκίων δανεισμού από την ΕΚΤ τον Απρίλιο

Στα νέα στεγαστικά δάνεια, με κυμαινόμενο επιτόκιο μετά από ένα έτος, το επιτόκιο μειώθηκε 4 μονάδες βάσης στο 1,86%.

Υποχώρησαν ελαφρά τον Απρίλιο τα επιτόκια τραπεζικών χορηγήσεων στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων, που αντανακλά το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων, μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,99%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νέα δάνεια στα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,09%. Τα επιτόκια για νέες καταθέσεις από επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα.

Για τα νέα δάνεια σε επιχειρήσεις, με κυμαινόμενο επιτόκιο μετά από μία τρίμηνη περίοδο και ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στο 1,34%. Για τα αντίστοιχα δάνεια, που αφορούν σε ποσά έως 250.000 ευρώ, το επιτόκιο μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,99%. Για τα νέα δάνεια σε επιχειρήσεις με σταθερό επιτόκιο για διάρκεια πάνω από 10 έτη και ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο αυξήθηκε 9 μονάδες βάσης στο 2,03%. Το επιτόκιο για καταθέσεις επιχειρήσεων με διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 0,18% τον Απρίλιο.

Στα νέα στεγαστικά δάνεια, με κυμαινόμενο επιτόκιο μετά από ένα έτος, το επιτόκιο μειώθηκε 4 μονάδες βάσης στο 1,86%. Για τα στεγαστικά με σταθερό επιτόκιο για διάρκεια άνω των 10 ετών, το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,22%. Τα επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων (κυμαινόμενου επιτοκίου μετά από ένα έτος) παρέμεινε, επίσης, σταθερό στο 5,14%. Το επιτόκιο για καταθέσεις διάρκειας έως ενός έτους διατηρήθηκε στο 0,60%.