Μύλοι Λούλη: Απέκτησαν το σήμα KENFOOD έναντι 700.000 ευρώ

Η συναλλαγή αφορά νεοσυσταθείσα θυγατρική της Μύλοι Λούλη ΑΕ και περιλαμβάνει τη μελλοντική απόκτηση από τη θυγατρική, του σήματος «KENFOOD».

Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμφωνία που υπέγραψε με την εταιρεία KENFOOD τροφογνωσία ΑΒΕΕ δίνει σήμερα η εταιρεία Μύλοι Λούλη με επιστολή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα επισημαίνει ότι η συναλλαγή αφορά νεοσυσταθείσα θυγατρική της Μύλοι Λούλη ΑΕ και περιλαμβάνει τη μελλοντική απόκτηση από τη θυγατρική, του σήματος «KENFOOD» έναντι τιμήματος 700.000 ευρώ.

Επίσης η συναλλαγή περιλαμβάνει τη συμφωνία μελλοντικής εμπορικής συνεργασίας, δυνάμει της οποίας η θυγατρική της Μύλοι Λούλη αναλαμβάνει επί αποκλειστικής βάσεως την εμπορική δραστηριότητα υπό το σήμα «KENFOOD» καθώς και τη μελλοντική απόκτηση από την θυγατρική του συνόλου των μετοχών της KENFOOD τροφογνωσία.

Τέλος προβλέπεται η μελλοντική συμμετοχή των μετόχων της KENFOOD τροφογνωσία (Λεωνίδα Πιερακέα και Παναγιώτη Πιερακέα) στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Μύλοι Λούλη.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ανωτέρω συμφωνιών τελούν υπό την αίρεση της επίτευξης συμφωνίας εντός τριμήνου με τις συνεργαζόμενες με την KENFOOD τροφογνωσία τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι η KENFOOD τροφογνωσία από το 1996 δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μειγμάτων αρτοποιίας και την παραγωγή-εμπορία πρώτων υλών τροφίμων για την αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, μακαρονοποιία, παραγωγή σφολιάτας κ.α.

To 2013 η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις ύψους 6,8 εκατ. ευρώ και πλέον κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά παραγωγής και εμπορίας μειγμάτων αρτοποιίας και πρώτων υλών τροφίμων.

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στη σύγχρονη μονάδα παραγωγής της εταιρείας, σε συνολική έκταση 23.500 τμ, στο Αμπελοχώρι Βοιωτίας. Η εταιρεία διατηρεί επίσης γραφεία και κέντρο διανομής στην Αθήνα.