Mind the < Code > : Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού

Η 4η βιοµηχανική επανάσταση δηµιουργεί νέα δυναµική στην οικονοµία και σηµαντικές αλλαγές στο κοινωνικό, το παραγωγικό και το εκπαιδευτικό µοντέλο. Η ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί βασική παράµετρο για γρήγορη και επιτυχή µετάβαση στο νέο αυτό περιβάλλον.

Ο Όµιλος Quest, πρωτοπόρος στον τοµέα της Τεχνολογίας και µε Όραµα για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, το τρίπτυχο «Τεχνολογία, Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα» έχει συνδέσει επί 40 χρόνια το όνοµά του µε την ανάπτυξη της αγοράς της Πληροφορικής στην Ελλάδα, τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην αγορά και τη δηµιουργία καινοτόµου προστιθέµενης αξίας.

«Mind the <Code>»: Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες για τη νέα γενιά. ​

Υπηρετώντας το όραµα αυτό, οι εταιρείες του Οµίλου, βρίσκονται διαχρονικά, µεταξύ άλλων, κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα και υλοποιούν µακροχρόνια προγράµµατα που διασυνδέουν την ψηφιακή τεχνολογία µε την εκπαιδευτική διαδικασία, προετοιµάζοντας τους αυριανούς πολίτες µε πολύτιµες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραµµα υποτροφιών για εκµάθηση κώδικα «Mind the <Code>», το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων, τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας µε την αγορά εργασίας, και την προσφορά εργασίας σε νέους, ταλαντούχους ανθρώπους.

MIND THE <CODE>: Πρόγραμμα Υποτροφιών Εκμάθησης Κώδικα Προγραμματισμού

Το πρόγραµµα «Mind the <Code>» απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους σχολών Πληροφορικής και Θετικών Επιστηµών. Παρέχει εντατική εκπαίδευση στις τεχνολογίες προγραµµατισµού Java και .NET και δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να εργαστούν στις εταιρείες του Οµίλου, Info Quest Technologies, Uni Systems, Cardlink και ACS. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος και σχεδιάζεται ο επόµενος.

Κατά την έναρξη του προγράµµατος ο Όµιλος Quest απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκαν 410 ενδιαφερόµενοι. Μετά από αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε από έµπειρα στελέχη των Διευθύνσεων HR του Οµίλου, µε ειδικά σχεδιασµένη µεθοδολογία, κριτήρια και συστήµατα, επιλέχθηκαν 27 νέοι, µε πάθος για τον προγραµµατισµό και ενδιαφέρον να ενταχθούν άµεσα στις δυναµικές οµάδες των developers των εταιρειών του Οµίλου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιελάµβανε:

 • Εντατική εκπαίδευση 120 ωρών σε γλώσσες προγραµµατισµού Java και .NET
 • Οµαδική εργασία και παρουσίαση project από τους εκπαιδευόµενους
 • Εισηγήσεις και coaching από senior developers / architects, που εργάζονται σε µεγάλα projects του Οµίλου Quest στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και εξειδικευµένης επιµόρφωσης µε την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Mind the <Code>: Επίκαιρες γνώσεις και δεξιότητες που αναζητά η αγορά

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σκέλους και µε κριτήριο την απόδοσή τους, οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες δέχτηκαν πρόταση για άµεση συνεργασία µε τις εταιρείες του Οµίλου Quest µε σηµαντικές προοπτικές:

 • Εργασία σε ένα σύγχρονο, δυναµικό και δηµιουργικό περιβάλλον ενός κορυφαίου Ελληνικού Οµίλου, µε πολλές εταιρείες διαφορετικού αντικειµένου, που κάθε µία πρωταγωνιστεί στον τοµέα της
 • Απόκτηση περαιτέρω γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς
 • Networking
 • Συνεργασία µε µερικούς από τους πλέον ταλαντούχους επαγγελµατίες της αγοράς
 • Απόκτηση σηµαντικής εµπειρίας από τη συµµετοχή σε πολύ ενδιαφέροντα και κρίσιµα έργα, τα οποία οι εταιρείες του Οµίλου υλοποιούν για τους πελάτες τους στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο πλαίσιο του δικού τους ψηφιακού µετασχηµατισµού

Το «mind the <code>» ωφέλησε πολλαπλά τους εκπαιδευόµενους, τις εταιρείες του οµίλου quest και ευρύτερα την ελληνική αγορά: 

 • Οι 27 νέοι εκπαιδεύτηκαν δωρεάν στις πολύ σηµαντικές τεχνολογίες Java και .NET, διευρύνοντας τις γνώσεις τους και αυξάνοντας την απασχολησιµότητά τους.
 • Οι εταιρείες του Οµίλου ενέταξαν στο δυναµικό τους νέους, ικανούς ανθρώπους έχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν το ταλέντο τους.
 • Η Ελληνική αγορά απέκτησε νέα στελέχη, µε επίκαιρες γνώσεις και έτοιµα να ανταποκριθούν στο επιτακτικό κάλεσµα του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού.

Το πρόγραµµα υποτροφιών «Mind the <Code>» υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Coding School | kariera.gr και εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Quest Forward» του Οµίλου Quest.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενδυνάµωση νέων ανθρώπων µε ψηφιακές γνώσεις και στη διακράτηση ταλαντούχων εργαζόµενων στην Ελληνική αγορά προς όφελος ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας και συµβαδίζει µε τον 4ο και 8ο Στόχο του ΟΗΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, «Ποιοτική Εκπαίδευση» και «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονοµική Ανάπτυξη».​