Μειωμένες πωλήσεις 8% για τη SingularLogic

Παρά τη μείωση των πωλήσεων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του EBITDA από τις 386.000 ευρώ το 2012 στα 2,7 εκατ. ευρώ το 2013.

Στα 51,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου SingularLogic για τη χρήση 2013, καταγράφοντας μείωση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση αποδίδεται τόσο στους αργούς ρυθμούς υλοποίησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε έργα πληροφορικής, όσο και στην περαιτέρω κάμψη της επενδυτικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απόρροια της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης και της πιστωτικής ασφυξίας.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του EBITDA από τις 386.000 ευρώ το 2012 (προ απομειώσεων) στα 2,7 εκατ. ευρώ το 2013. Το μεικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε σε 25,8% από 21,9% το 2012, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση της παραγωγικότητας (πωλήσεις/ εργαζόμενο).

Το 2013, η SingularLogic επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες επιχειρήσεων σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η αγορά φιλοξενίας (Galaxy Hotel) καθώς και νέων τεχνολογιών για εφαρμογές και λύσεις λογισμικού επόμενης γενιάς, όπως cloud και mobile computing (My Galaxy View, moRE, Orbi, 4doctors).

Επίσης, στην αγορά των μεγάλων έργων πληροφορικής για τον ιδιωτικό τομέα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την υλοποίηση 150 και πλέον έργων για πελάτες της, καθώς και την υλοποίηση του συστήματος εισροών και εκροών για περισσότερα από 550 πρατήρια υγρών καυσίμων.