Μειωμένη εισροή κεφαλαίων των συλλογικών επενδύσεων τον Μάρτιο

REUTERS

Τα 34 δισ. ευρώ είναι το ύψος των κεφαλαίων σε σχέση με τα 48 δισ. του Φεβρουαρίου.

Εισροή κεφαλαίων ύψους 34 δισ. ευρώ κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2014 οι συλλογικές επενδύσεις (ΟΣΕΚΑ) στην Ευρώπη, που ήταν μειωμένη όμως σε σχέση με τις εισροές των 48 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εκροή κεφαλαίων από τα αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΚ) Χρηματαγοράς, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Oι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 47 δισ. ευρώ, ελάχιστα μειωμένες σε σχέση με τις εισροές των 50 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Οι καθαρές πωλήσεις των Ομολογιακών ΑΚ ανήλθαν στα 25 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 24 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου. Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΑΚ παρουσίασαν και αυτές αύξηση από 12 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο στα 16 δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου. Οι καθαρές πωλήσεις των Μετοχικών ΑΚ συνέχισαν να είναι θετικές το Μάρτιο (6 δισ. από 12 δισ. ευρώ).

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς κατέγραψαν αυξημένες εκροές ύψους 13 δισ., σε σχέση με τις εκροές των 2 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου.

Οι καθαρές πωλήσεις των μη-ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν στα 18 δισ. ευρώ τον Μάρτιο από τα 13 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Οι καθαρές εισροές των «special funds», τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ συνταξιοδοτικά ταμεία) ανήλθαν στα 12 δισ. ευρώ, από τα 9 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου.

Tο συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ στο τέλος του Μαρτίου έφθασε τα 7.180 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,6% από το τέλος Φεβρουαρίου. Το συνολικό ενεργητικό των μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασε και αυτό αύξηση ύψους 0,7% και ανήλθε στα 2.908 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα. Συνολικά, η αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη έφθασε τα 10.087 δισ. στο τέλος του Μαρτίου.

Η ζήτηση των μακροπρόθεσμων ΟΣΕΚΑ παρέμεινε υψηλή κατά τη διάρκεια του Μαρτίου λόγω της αυξημένης ζήτησης των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ένα περιβάλλον υποτονικών πληθωριστικών πιέσεων.

Διαβάστε ακόμη: H χρηματοδότηση από τη λαϊκή βάση ελκύει τους επενδυτές