Μειωμένος κατά 700 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στο α’ τρίμηνο

Μειωμένος κατά 700 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στο α’ τρίμηνο

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 33% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Μείωση κατά 18,5% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Παπουτσάνης ΑΒΕΕ Καταναλωτικών Αγαθών στο πρώτο τρίμηνο του 2015, ο οποίος ανήλθε στα 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014, κυρίως, λόγω της διακοπής της συνεργασίας με μεγάλο πελάτη της εταιρείας στον τομέα «παραγωγή τρίτων για πελάτες στο εξωτερικό». Αφαιρούμενης της ως άνω διακοπείσας συνεργασίας, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2015 είναι αυξημένες κατά 15%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, καλύπτοντας ήδη μεγάλο μέρος της απώλειας.

Η εταιρεία, με προηγούμενο δημοσίευμά της, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο από τα νέα projects της (επέκταση συμφωνίας με τη Sysco Guest Supply, έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς ξενοδοχειακών καλλυντικών, διεθνώς και έναρξη παραγωγής και προώθησης, παγκοσμίως, μίας νέας σειράς προϊόντων με το όνομα OLIVE CARE), τα οποία εντάσσονται στο συνολικό δυναμικό εξαγωγικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας και αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση της απρόσκοπτης αναπτυξιακής πορείας της Παπουτσάνης τα τελευταία τέσσερα χρόνια και μέσα στο 2015.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 33% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 25% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 25% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο 50% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Το μικτό κέρδος, κατά την τρέχουσα περίοδο, ανήλθε σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11%. Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ζημίες 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,51 εκατ. ευρώ, το 2014.