Μείωση 29,5% στα κέρδη της Euromedica

Μείωση 29,5% στα κέρδη της Euromedica

H αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του ΕΟΠΥΥ είχε αρνητική επίδραση στα κέρδη του ομίλου που προωθεί τη διεύρυνση διεθνών δραστηριοτήτων.

Στο ποσό των 90,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Euromedica στο πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 128,5 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας μείωση κατά 29,5%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 23,3 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας πτώση κατά 36,2% ενώ και το περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε πτώση κατά 2,7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 25,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 28,4% το πρώτο εξάμηνο του 2012.

H πτώση αυτή αποδίδεται στον μειωμένο αριθμό ασθενών από το εξωτερικό που περίθαλψε στην τρέχουσα χρήση με αποτέλεσμα οι κλινικές και τα κέντρα αποκατάστασης του ομίλου να εμφανίσουν μειωμένες πληρότητες. Εξάλλου, αρνητικά επέδρασε και το γεγονός της σημαντικής επιβάρυνσης της συμμετοχής των ασφαλισμένων ύστερα από την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του ΕΟΠΥΥ, τροποποίηση που είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της ζήτησης από των ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων ο Όμιλος Euromedica παρουσίασε κερδοφόρα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αποτελέσματα, τα οποία ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το 2012. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός της μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 12,0% απόρροια των ενεργειών της διοίκησης για περιστολή των δαπανών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε ζημίες 5,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 10,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το 2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου αποτελεί η διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων, κατεύθυνση προς την οποία γίνονται συνεχώς πρόσθετες ενέργειες και επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου με στόχο την επέκταση κυρίως στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της βορείου Αφρικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο Όμιλος διαθέτει μονάδες σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε ακόμη: Μείωση 7,2% στα έσοδα των εισηγμένων εταιρειών