Μείωση πωλήσεων και κερδών για την Procter & Gamble Ελλάς

Τα έσοδα της εταιρείας περιορίστηκαν σε 289,86 εκατ. ευρώ, από 350,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία Procter & Gamble Ελλάς, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, παρουσίασε σημαντική μείωση των πωλήσεων και κάμψη των κερδών προ φόρων, για τρίτο συνεχόμενο έτος. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που κατέγραψε για την περίοδο Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013 η εταιρεία που εισάγει και εμπορεύεται καλλυντικά, απορρυπαντικά, είδη ατομικής υγιεινής και πληθώρα άλλων προϊόντων και ανήκει εξ ολοκλήρου στον ομώνυμο αμερικανικό κολοσσό.

Τα έσοδα την προαναφερθείσα περίοδο περιορίστηκαν σε 289,86 εκατ. ευρώ, από 350,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (και 419,73 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση), παρουσιάζοντας έτσι, σε ετήσια βάση, μείωση κατά 17,3% σε ποσοστό και κατά 60,49 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία συμπίεσε κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (37,4% έναντι 44,9% την προηγούμενη χρήση), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 108,51 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 157,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-31%) και 192,89 εκατ. ευρώ δύο χρόνια πριν.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 8,98 εκατ. ευρώ, από 11,83 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,9, ενώ τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν 7,57 εκατ. ευρώ, από 10,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,2%.

Τελικώς, η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 7,63 εκατ. ευρώ τη χρήση 2012-2013 έναντι κερδών προ φόρων 10,44 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 26,9%. Τα καθαρά κέρδη της μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων (2,29 εκατ. ευρώ έναντι 3,14 εκατ. ευρώ) ανήλθαν σε 5,34 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 7,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 26,8%.

Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2012-2013 και προηγούμενων χρήσεων, που διατίθεται στη μητρική Procter & Gamble, η οποία εδρεύει στο Οχάιο των ΗΠΑ, ανέρχεται σε 5,52 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα την προηγούμενη χρήση ήταν 6,40 εκατ. ευρώ.