Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο κατά 1,6%

REUTERS

Μεγάλη πτώση 5,7% σημείωσε η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών.

Μείωση 1,6% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών μειώθηκε 5,7%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής παρουσίασε µείωση 1,6% τον Ιούλιο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, έναντι αύξησης 0,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 4,8%

β. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 5,7%. Ειδικότερα, στην πτώση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η μείωση στην παραγωγή τροφίµων (9%), ειδών ένδυσης (26,8%), δερµάτων και ειδών υπόδησης (16,6%), ξύλου και φελλού (30,3%), µη µεταλλικών ορυκτών (16,4%), κατασκευής µεταλλικών προϊόντων (12%), µηχανοκίνητων οχηµάτων- ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων (44%) και επισκευής και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού (21,2%)

γ. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 13,8%, και

δ. Στη µείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 3,2%.

Ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής αύξηση 3,2%.

Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2014, παρουσίασε µείωση 0,7% έναντι µείωσης 2,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.