Μείωση των ζημιών κατέγραψε η Εβροφάρμα

Η πολιτική μείωσης των εξόδων και η στοχευμένη ανάπτυξη των πωλήσεων βοηθούν τα αποτελέσματα της εταιρείας στο εννιάμηνο.

Αύξηση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) της βιομηχανίας γάλακτος Εβροφάρμα στο εννεάμηνο του 2013 και έφθασαν τα μεν ενοποιημένα στις 2.630 χιλ. ευρώ τα δε εταιρικά στις 2.148 χιλ. ευρώ, έναντι 1.363 χιλ. ευρώ και 1.101 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Επίσης βελτιώθηκε το αποτέλεσμα προ φόρων και οι ενοποιημένες ζημιές περιορίσθηκαν στις 589 χιλ. ευρώ από 1.931 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου, το δε εταιρικό στις 726 χιλ. ευρώ από 1.905 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε ζημιές 575.000 ευρώ έναντι ζημιών 2.029 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζημιές 608 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.997 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πιο πάνω βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στη μείωση του κόστους παραγομένων και αφετέρου στην αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων. Οι ενοποιημένες και οι εταιρικές πωλήσεις ανήλθαν στις 17.218 χιλ. ευρώ και 16.770 χιλ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 19.782 χιλ. ευρώ και 19.444 χιλ. ευρώ μειωμένες κατά 12,96% και 13,75% αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη: Το ελληνικό κρασί που «μέθυσε» το εξωτερικό