Μειώσεις τιμών και αύξηση κέρδους με τη χρήση του Blockchain βλέπει μελέτη της Boston Consulting

Σύμφωνα με την BCG, το 20% περίπου των ερωτηθέντων της μελέτης δήλωσε ότι η τεχνολογία blockchain είναι μέσα στις δέκα βασικές στρατηγικές τους προτεραιότητες.

Ο ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία Blockchain υιοθετείται στον κλάδο μεταφορών και logistics είναι μικρότερος απ’ ότι θα περίμενε κανείς δεδομένης της έκτασης των δυνητικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει αυτή η τεχνολογία. Προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση της, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε κλαδικό επίπεδο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και θα δημιουργεί αμοιβαία οφέλη σε συμμετέχοντες από όλη την αλυσίδα αξίας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Boston Consulting Group (BCG), σε μια πρωτοβουλία του γραφείου της Αθήνας και της Camille Egloff, Global Leader of Transportation & Logistics.

Η έκθεση δημοσιεύεται σήμερα και έχει τίτλο «Επιλύοντας το παράδοξο της τεχνολογίας Blockchain στον κλάδο Μεταφορών και Logistics».

Η έκθεση αναλύει τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η BCG σε στελέχη από περισσότερες από 100 εταιρείες του κλάδου μεταφορών και logistics. Τα ευρήματα έδειξαν ότι:

* Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88%) πιστεύει ότι η τεχνολογία blockchain θα ανατρέψει με κάποιον τρόπο τον κλάδο. Οι περισσότεροι (59%) πιστεύουν ότι η ανατροπή θα γίνει μέσα στα επόμενα δύο έως και πέντε χρόνια. Όμως, τα τρία τέταρτα περίπου (74%) λένε ότι αναζητούν ευκαιρίες μόνο επιφανειακά ή δεν έχουν καν σκεφτεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή.

* 60% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των «παικτών» του κλάδου και η έλλειψη ενός οικοσυστήματος αποτελούν τα κύρια εμπόδια για να υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain.

* Μόνο 16% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι έχει κατανοήσει καλά την τεχνολογία blockchain και τις συνέπειες που θα έχει η χρήση της στον κλάδο. Παράλληλα, μόνο το 20% περίπου των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η τεχνολογία blockchain είναι μέσα στις δέκα βασικές στρατηγικές τους προτεραιότητες.

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ταχύτητα, στην πιστοποίηση, στην ασφάλεια των εμπορευμάτων, στην τιμολόγηση και στη διαδικασία πληρωμών. Αυτού του είδους τα πλεονεκτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών, υποστηρίζοντας την αύξηση των περιθωρίων κέρδους, κάτι που λείπει σήμερα στους περισσότερους εμπλεκόμενους στον κλάδο. Οι εταιρίες θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία blockchain για την ανάπτυξη εντελώς νέων επιχειρησιακών μοντέλων.

Η έκθεση περιγράφει 15 παραδείγματα χρήσης της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο μεταφορών και logistics, υπογραμμίζει τους παράγοντες επιτυχίας του σχεδιασμού ενός οικοσυστήματος σε κλαδικό επίπεδο και παρουσιάζει τα βήματα που πρέπει να πάρει κάθε εταιρεία για να προωθήσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής.

Η τεχνολογία blockchain

Η τεχνολογία blockchain είναι σαν μια άφθαρτη ψηφιακή βιβλιοθήκη οικονομικών συναλλαγών η οποία μπορεί να προγραμματιστεί για να καταγράφει όχι μόνο χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, αλλά σχεδόν ο,τιδήποτε έχει αξία και είναι ένα είδος αυτοελεγχόμενου οικοσυστήματος που επιβεβαιώνει κάθε συναλλαγή που συμβαίνει σε διαστήματα δέκα λεπτών. Κάθε ομάδα συναλλαγών αναφέρεται σαν ένα «block». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δύο σημαντικές ιδιότητες:

1. Διαφάνεια: Τα δεδομένα ενσωματώνονται στο δίκτυο σαν σύνολο, που από ορισμό είναι κοινό.

2. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί: Η αλλαγή οποιασδήποτε πληροφορίας στο blockchain θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί τεράστια ποσότητα υπολογιστικής δύναμης για να παρακαμφτεί ολόκληρο ρο δίκτυο.