Μυτιληναίος: Ολοκλήρωσε την πώληση 3,2 εκατ. μετοχών της ΜΕΤΚΑ

Μυτιληναίος: Ολοκλήρωσε την πώληση 3,2 εκατ. μετοχών της ΜΕΤΚΑ

Ο όμιλος άντλησε 40,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση.

Η εταιρεία Μυτιληναίος άντλησε το ποσό των 40,2 εκατ. ευρώ από την πώληση 3.217.288 μετοχών της ΜΕΤΚΑ μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (acceleratedbookbuildingprocess) με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ομίλου και κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η Μυτιληναίος διατηρεί ποσοστό 50,0% + 1 μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε από την Credit Agricole CIB και την HSBC Bankplcπου ενήργησαν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (jointBookrunners) για τη διάθεση των μετοχών.

Η Μυτιληναίος έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η Μυτιληναίος.

Αύξηση κερδών 131% για τον Όμιλο Μυτιληναίου στο εννιάμηνο