ΜμΕ: Περισσότερα κατά 40% τα e-shops, εργαλείο τα social media

ΜμΕ: Περισσότερα κατά 40% τα e-shops, εργαλείο τα social media
Photo: pixabay.com
Αυξήθηκαν στο 24% της αγοράς τα e-shops το 2021 - 4 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποιούν πάνω από 10% του τζίρου τους ηλεκτρονικά - Τι δείχνει η έρευνα Cosmote-ELTRUN.

Κατά 40% αυξήθηκαν το 2021 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ηλεκτρονικές πωλήσεις φτάνοντας τις 4 στις 10 που πραγματοποιούν πάνω από το 10% των πωλήσεών τους ηλεκτρονικά, με την πανδημία να λειτουργεί ως επιταχυντής του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Η ανάπτυξη ήρθε με την επένδυση σε e-shop ή τη συμμετοχή σε πλατφόρμα τρίτου (marketplace), με αποτέλεσμα 24% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διαθέτει e-shop από 17% ένα χρόνο πριν και με αξιοσημείωτη αύξηση της χρήσης των social media. Είναι ενδεικτικό ότι αυξήθηκε σε 65% ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με παρουσία στο Instagram σε σχέση με 49% το 2020 ενώ εμφανίστηκαν και άλλα μέσα στις προτιμήσεις χωρίς να αλλάζει δραματικά η κατάταξη αφού το Facebook παραμένει το πιο δημοφιλές μέσο, με το 95% των επιχειρήσεων να έχει προφίλ έναντι 94% ένα χρόνο πριν.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανασταλτικούς παράγοντες, όπως η έλλειψη ενημέρωσης, οι ψηφιακές δεξιότητες, η εκπαίδευση και η εξεύρεση πόρων. Έτσι, συμπεραίνεται ότι απαιτούνται συντονισμένες δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους παρά τις αυξητικές τάσεις στην ψηφιακή τους ωριμότητα, όπως καταγράφεται στην έρευνα «Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για λογαριασμό της Cosmote.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καταγράφεται αύξηση 10% στο μέσο όρο του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας σε σχέση με το 2020 και 1 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκεται, ήδη, σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ετοιμότητας, ενώ 1 στις 2 βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια. Διαπιστώνεται επίσης ότι το μέγεθος είναι κρίσιμος παράγοντας της ψηφιακής ωριμότητας δεδομένου ότι το 44% των επιχειρήσεων με πάνω από 10 εργαζόμενους βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο ωριμότητας (Αdvanced), όταν στην κατηγορία των εταιρειών με 6-10 εργαζόμενους το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23% και στην κατηγορία των εταιρειών με 2-5 εργαζόμενους στο ανώτερο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας φτάνει το 30% αυτών.

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι η ψηφιακή ετοιμότητα επηρεάζεται από τον κλάδο δραστηριότητας, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών να εμφανίζονται πιο έτοιμες ψηφιακά και ακολουθούν οι κλάδοι του τουρισμού, του εμπορίου και της μεταποίησης.

Ο δείκτης ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτυπώνει τον βαθμό ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων με βάση την υιοθέτηση και χρήση 10 σημαντικών ψηφιακών συστημάτων και υποδομών. Εστιάζονται σε ορισμένα από αυτά όπως το website και τα e-shop, που συνδέονται πιο άμεσα με την επικοινωνία της εταιρείας με το καταναλωτικό κοινό και τις πωλήσεις, διαπιστώνεται ότι παρά την πρόοδο μένει ακόμη δρόμος να διανυθεί ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ψηφιακές πωλήσεις

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν website αυξήθηκε σε 78% από 70%. Επιπλέον 8% σχεδιάζει να δημιουργήσει ιστοσελίδα αλλά υπάρχει κι ένα 14% που δεν έχει κάποια σχέδια. Επίσης, θεωρούνται ακόμη χαμηλά τα επίπεδα διείσδυσης της αγοράς στις ψηφιακές πωλήσεις αφού μόνο μία στις 4 διαθέτει e-shop παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε σημαντικά πέρυσι, κατά 40%, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτουν e-shop. Σήμερα το 17% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαθέτει e-shop κι ένα επιπλέον 7% φιλοξενείται σε σελίδα τρίτου, δηλαδή συνολικά 24%. Αν υπολογίσουμε κι ένα 6% που έχει σχέδια να αναπτύξει πωλήσεις μέσω διαδικτύου, μένει η μεγάλη πλειοψηφία του 70% που δεν ακολουθεί την τάση.

Σε άλλα εργαλεία, το 2021 αυξήθηκε το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έκαναν χρήση κάποιας digital καμπάνιας σε 48% από 36% το 2020. Αυξήθηκε επίσης η χρήση τηλεφωνικού κέντρου στο 63% από 52% αντίστοιχα αλλά και των εργαλείων τηλεδιάσκεψης σε 62% από 39%. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στην ψηφιακή ασφάλεια με χρήση από το 86% έναντι 78%, καθώς και η χρήση των servers από 53% σε 63%.