Moody’s: Credit positive για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες η αποεπένδυση του TXΣ

Moody’s: Credit positive για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες η αποεπένδυση του TXΣ
epa02822243 A sign out side the New York offices of Moody's Corporation in New York, New York, USA, 13 July 2011. Moody's announced on 12 July that it was downgrading Ireland's sovereign debt to 'junk' status. Moody's Corporation is the holding company for Moody's Analytics and Moody's Investors Service, a credit rating agency which performs international financial research and analysis on commercial and government entities. EPA/ANDREW GOMBERT Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Θετικό πιστωτικό γεγονός η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Eurobank, λέει η Moody’s  

Credit positive εκτιμά πως είναι για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η πώληση του 1,4% που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη Eurobank ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.

Ειδικότερα, στις 9 Οκτωβρίου, η Eurobank ανακοίνωσε την απόκτηση ή την εξαγορά όλων των μετοχών της εταιρείας συμμετοχών (μερίδιο 1,4%) που κατέχει το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 

Η στοχευμένη επαναγορά μετοχών της Eurobank αντί συνολικού τιμήματος 93,7 εκατ. ευρώ είναι το πρώτο βήμα στην εκποίηση των μετοχών του ΤΧΣ σε ελληνικές τράπεζες, ένα πιστωτικό θετικό για το τραπεζικό σύστημα και την τοπική οικονομία. 

Μετά την πλήρη διάθεση των μετοχών στην εισηγμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου της Eurobank από το ΤΧΣ, η τράπεζα δεν θα υπόκειται πλέον στον ελληνικό νόμο 3864/2010 και στα ειδικά δικαιώματα που παρέχει στο ΤΧΣ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής της συγκατάθεσής του και της παρακολούθησης των επιχειρηματικών του σχεδίων. 

Κατά συνέπεια, η Eurobank θα γίνει η πρώτη εγχώρια συστημικά σημαντική τράπεζα (D-SIB) χωρίς καμία κρατική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Επιπλέον, η μετοχική ρευστότητα της Eurobank θα βελτιωθεί, γεγονός που θα την καταστήσει πιο ελκυστική σε πιθανούς ιδιώτες επενδυτές, ενώ θα της επιτρέψει να αντλήσει κεφάλαια ανάλογα με τις ανάγκες της. 

Η εισροή νέων κεφαλαίων, λέει η Moody’s, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και την ικανότητα της τράπεζας να παρέχει νέα δάνεια στην πραγματική οικονομία. Η συμφωνία αντανακλά επίσης τα σημαντικά βελτιωμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη της τράπεζας τα τελευταία τρία χρόνια. 

Το ΤΧΣ διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στην ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και στην αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μετά τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση της Ελλάδας την περίοδο  2012-2015. Την τελευταία δεκαετία, το ΤΧΣ επένδυσε νέα κεφάλαια και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς και στην πολύ μικρότερη Attica Bank. Επίσης, έλαβε μια στρατηγική απόφαση νωρίτερα φέτος να εκχωρήσει όλες τις τρέχουσες μετοχές του στα συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος μέχρι το τέλος του 2025. 

«Αν και είναι πλήρως δεσμευμένο να επιτύχει αυτόν τον στόχο, σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να πουλήσει αυτές τις μετοχές μέχρι τότε, θα πρέπει να συμφωνήσει με την κυβέρνηση και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τη δημιουργία μιας διάδοχης οντότητας που θα κληρονομήσει αυτές τις επενδύσεις» καταλήγει η Moody’s.

Η βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα μειωμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) και οι αυξημένες προβλέψεις NPE τα τελευταία χρόνια (Σχήμα 2), σε συνδυασμό με τη βελτίωση των επαναλαμβανόμενων κερδών και της κατώτατης κερδοφορίας θα βοηθήσουν το ΤΧΣ να εφαρμόσει μια αποτελεσματική στρατηγική εκποίησης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εκτέλεσης. Σημειώνεται πως αν και το ΤΧΣ συσσώρευσε ζημίες εύλογης αξίας 38,6 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2022, εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να ανακτήσει 3-4 δισ. ευρώ με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις μετοχών, μειώνοντας το συνολικό κόστος ανακεφαλαιοποίησης και σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος της κυβέρνησης.

Η πώληση των μετοχών του στην Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολη από τη συμφωνία της Eurobank, διότι εκεί το ΤΧΣ έχει σημαντικά υψηλότερες συμμετοχές (40,4% και 27%, αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό του στην Alpha Bank (9%) θα ήταν ευκολότερο να εκποιηθεί. Σύμφωνα με τη Moody’s, το ΤΧΣ ευνοεί στρατηγικούς επενδυτές για αυτά τα σημαντικά μετοχικά μερίδια, όπως διεθνώς αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιόπιστων υφιστάμενων μετόχων, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς. «Αυτά περιλαμβάνουν την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των προσφορών προϊόντων των τραπεζών και βελτίωσης της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πελατών τους» καταλήγει ο οίκος.