Moody’s: Ψήφος εμπιστοσύνης σε Πειραιώς και Εθνική – Τι σημαίνουν οι αναβαθμίσεις

Moody’s: Ψήφος εμπιστοσύνης σε Πειραιώς και Εθνική – Τι σημαίνουν οι αναβαθμίσεις
A sign for Moody's rating agency stands in front of the company headquarters in New York, September 18, 2012. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) Photo: AFP
Στο Βa1 η Εθνική Τράπεζα - Σε Ba2 από Ba3 αναβάθμισε τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Πειραιώς.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα, αναβάθμισε το αξιόχρεο των καταθέσεων της Εθνικής, μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο, στη βαθμίδα Baa2/P-2 από τη βαθμίδα Baa3/P-3 και το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων μη καλυμμένων (unsecured) ομολόγων της κατά δύο βαθμίδες στο Baa2 από Ba1. Οι προοπτικές για το μη καλυμμένο χρέος της και τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις έγιναν σταθερές από θετικές.

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε τη βασική αξιολόγηση της Εθνικής (standalone Baseline Credit Assessment, BCA) και την προσαρμοσμένη BCA σε ba1 από ba2.

Οσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, ο Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο των καταθέσεων στη βαθμίδα Baa3/P-3 από Ba1/NP και των ακάλυπτων ομολόγων της κατά δύο βαθμίδες στο Baa3 από Ba2, καθώς και το BCA και το προσαρμοσμένο BCA σε ba2 από ba3.

Οι προοπτικές για το αξιόχρεο των καταθέσεων και των ομολόγων της Tράπεζας Πειραιώς παραμένουν θετικές μετά την αναβάθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο “χορός” των αναβαθμίσεων ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου με την Moody’s να επαναφέρει στην επενδυτική βαθμίδα την Eurobank, καθιστώντας την ταυτόχρονα ως την πρώτη ελληνική τράπεζα που βαθμολογήθηκε στην επενδυτική βαθμίδα και στο ακάλυπτο χρέος της και ως την μόνη ελληνική Τράπεζα με rating πάνω από αυτό του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις 27 Ιουνίου το ίδιο συνέβη και με την Alpha Bank από τη Moody’s Ratings επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τράπεζας να επιτυγχάνει υψηλότερη βιώσιμη κερδοφορία, βελτιώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα του ισολογισμού της. Καθοριστικό ρόλο στις αναβαθμίσεις διαδραμάτισαν η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και του προφίλ των επαναλαμβανόμενων κερδών της Alpha Bank, η χαμηλότερη βάση κόστους, τα αναμενόμενα οφέλη από την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit και τα σημαντικά και διευρυνόμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί αναβάθμισε την Εθνική

Η αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας αντανακλά τη βελτιωμένη φερεγγυότητα και το ισχυρότερο χρηματοδοτικό και καταθετικό franchise μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, όπως αναφέρει ο Moody’s.

Το BCA της Εθνικής Τράπεζας αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες της στην αγορά, με το CET1 στο 18,6% τον Μάρτιο του 2024, παρέχοντας καλή δυνατότητα ανάπτυξης και το μεγαλύτερο μαξιλάρι απορρόφησης ζημιών μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, σημειώνει.

«Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας υπονομεύεται κάπως από το ακόμα υψηλό απόθεμα αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) στον ισολογισμό της (3,7 δις. ευρώ), που αντιστοιχούσαν περίπου στο 55% των κεφαλαίων CET1 τον Δεκέμβριο του 2023».

Η φερεγγυότητα της Εθνικής Τράπεζας ενισχύεται περαιτέρω από τη σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού της, με τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να έχει μειωθεί τον Μάρτιο του 2024 στο 3,7% (από 5,2% τον Μάρτιο του 2023), σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό ποσοστό προβλέψεων 86% για τα ανοίγματα αυτά.

H βελτίωση της κερδοφορίας είναι επίσης ένας λόγος για την αναβάθμιση της βασικής αξιολόγησης της Εθνικής, με μία ετήσια αύξηση 29% των προ προβλέψεων κερδών από τη βασική δραστηριότητά της στο α’ τρίμηνο του 2024 να στηρίζει το πιστωτικό προφίλ της, μετά από μία ισχυρή επίδοση το 2023, όταν η Εθνική πέτυχε καθαρά κέρδη που αντιστοιχούσαν στο 1,6% του ενεργητικού της (tangible assets) και ποσοστό κόστους (δαπανών) προς έσοδα 34%.

«Θεωρούμε ότι η Εθνική έχει την ισχυρότερη χρηματοδοτική και καταθετική βάση και ένα από τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η Εθνική ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποπλήρωσε πλήρως τα δάνεια που είχε πάρει από την ΕΚΤ στο α’ τρίμηνο του 2024, αλλά διατηρεί διαθέσιμα περίπου 9 δις. ευρώ και έναν συντελεστή ρευστότητας 249%», αναφέρει ο οίκος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί αναβαθμίστηκε η Πειραιώς

Το BCA της Πειραιώς αναβαθμίστηκε «λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μείωση κινδύνου από τον ισολογισμό της, με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να μειώνεται στο 3,5% τον Μάρτιο του 2024 από 6,6% τον Μάρτιο του 2023, μετά την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης, σε συνδυασμό με αύξηση του ποσοστού προβλέψεων για τα NPEs στο 60,2%.

«Η αναβάθμιση αντανακλά το επιτυχημένο ιστορικό επίδοσης της τράπεζας στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου της για βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού σε επίπεδα ανάλογα με των εγχώριων και των ευρωπαϊκών τραπεζών», σημειώνει ο Moody’s.

Η ισχυρή κερδοφορία από τη βασική δραστηριότητα της τράπεζες το 2023-24 και οι ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον είναι ένας ακόμη παράγοντας που οδήγησε στην αναβάθμιση του BCA της Τράπεζας Πειραιώς.

«Η τράπεζα έδειξε την ισχυρή κερδοφορία της, με τα εξομαλυμένα κέρδη της στο α’ τρίμηνο του 2024 να αυξάνονται κατά 37% σε ετήσια βάση, που σε συνδυασμό με την αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών οδήγησε σε έναν δείκτη κόστους προς έσοδα από τη βασική δραστηριότητά της στο 29% τον Μάρτιο του 2024», αναφέρει ο Moody’s.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: