Γιατί η Morgan Stanley εξακολουθεί να θεωρεί την Ελλάδα ουραγό στην Ευρωζώνη

Σημαντικές οι διαφοροποιήσεις στην οικονομική κατάσταση των χωρών-μελών σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο. Διαχρονική η υστέρηση της χώρας μας στα χρόνια της κρίσης.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί η χώρα μας εξακολουθεί να κατατάσσεται στην τελευταία θέση της Ευρωζώνης σε μια σειρά από κρίσιμους δείκτες που παρακολουθεί η Morgan Stanley.

Βασική διαπίστωση της έκθεσης, οι σημαντικές διαφοροποιήσεις εντός της ενιαίας ζώνης μεταξύ των επιμέρους κρατών. Ο αμερικανικός οίκος χωρίζει τα κράτη σε τρεις επιμέρους ομάδες: αυτά που είναι πάνω από τον μέσο όρο (Ιρλανδία, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία), όσα βρίσκονται κοντά στο μέσο (Βέλγιο, Ισπανία και Γαλλία) και αυτά που κινούνται κάτω από το μέσο όρο.

Στο τελευταίο γκρουπ περιλαμβάνεται η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Όπως σημειώνεται, η τελευταία δείχνει αναιμική ανάπτυξη και βιωσιμότητα χρέους, αλλά εμφανίζεται ανθεκτική σε ότι αφορά την εξωτερική θέση. Η Πορτογαλία είναι σχετικά ισχυρή αυτή τη στιγμή σε ότι αφορά την κυκλική ανάκαμψη.

Η Ελλάδα, παρά την σημαντική δομική πρόοδο, παραμένει κάτω από το μέσο όρο, κάτι που δείχνει αδύναμη δυνητική ανάπτυξη και μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες. Στο τελευταίο αυτό μέτωπο η χώρα μας βρίσκεται σε ανάλογα δυσχερή θέση με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σύμφωνα με την Morgan Stanley θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να διορθωθεί αυτό, υπό την υπόθεση ότι θα υπάρξουν διατηρήσιμα πλεονάσματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Γι’ αυτό παραμένει πηγή δυνητικών κινδύνων σε περίπτωση ενός σοκ ρευστότητας.

Σε ότι αφορά τα δημόσια οικονομικά επισημαίνεται ότι η χώρα μας έχει πολύ υψηλό δείκτη χρέους προς ΑΕΠ αλλά ταυτόχρονα το μεγαλύτερο δομικό πλεόνασμα στην ευρωζώνη και για το λόγο αυτό στον συγκεκριμένο δείκτης καταφέρνει να προσπεράσει την Ιταλία και να τοποθετείται προτελευταία.

Σχετικά άρθρα