Motor Oil: Ζημιές 4,54 εκατ. για το 2013

Τα EBITDA του ομίλου μειώθηκαν κατά 31,91% στα 184,974 εκατ. ευρώ. 

Zημιές ύψους 4,54 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2013 η Motor Oil. Σύμφωνα με την εταιρεία στην ετήσια οικονομική έκθεση τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τη χρήση 2013 υπήρξαν αρνητικά (ουσιαστικά εξαιτίας της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%) και διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 4.547 χιλ. σε σύγκριση με κέρδη Ευρώ 79.117 χιλ. τη χρήση 2012. Τα Κέρδη μετά από Φόρους της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2013 σε Ευρώ 5.575 χιλ. σε σύγκριση με Ευρώ 90.952 χιλ. το 2012.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε τη χρήση 2013 σε αξία κατά Ευρώ 399,5 εκατ. ή 4,13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 4,79% και η αποδυνάμωση (μέση ισοτιμία) του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 3,36%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,93% (από ΜΤ 12.039.828 το 2012 σε ΜΤ 12.513.136 το 2013). Τόσο τη χρήση 2013, όσο και τη χρήση 2012 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την «OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.».

Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 54,79 % επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 52,87% το 2012) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 71,41% επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 74,44% το 2012), σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας τη χρήση 2013 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7.843,7 εκατ. από Ευρώ 8.240,3 εκατ. τη χρήση 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,81%.

H ΛΙΣΤΑ: Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα