Νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Attica Bank

Νέο ρόλο στην χρηματοδότηση της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας θέλει να διαδραματίσει η τράπεζα. 

Την ανάληψη ουσιαστικού ρόλου στην χρηματοδότηση της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας στο μερίδιο που της αναλογεί μέσω της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιδιώκει η Attica Bank. Παράλληλα διεκδικεί την κάλυψη των αναγκών της πελατείας της λιανικής τραπεζικής, με την αναδιάρθρωση του δικτύου της που βασίζεται στην υλοποίηση της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank κ. Αθανάσιος Τσάδαρης «οι δυναμικές, εξωστρεφείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας «διψούν» για χρηματοδότηση προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν και εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων, όπως η έκδοση ομολογιακών δανείων, συνεργασία με equity & investment funds κ.λ.π.. Η υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτάται περισσότερο από την τραπεζική χρηματοδότηση και η Attica Bank έχει λάβει ως στρατηγική απόφαση να έχει πολύ ενεργό ρόλο στο τομέα αυτό».

«Η στρατηγική της Attica Bank στον τομέα των χρηματοδοτήσεων θα βασίζεται αποκλειστικά στο νέο παραγωγικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η χώρα μας, που επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία τις νέες τεχνολογίες και την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι τομείς που η Attica Bank έχει αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα είναι κυρίως της ενέργειας, του τουρισμού, των υποδομών, της τυποποίησης και πιστοποίησης εξαγωγικών αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων», αναφέρει αναλυτικότερα στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο κ. Τσάδαρης, επισημαίνοντας ότι στους τομείς αυτούς η αγορά αλλάζει και οι τάσεις που προδιαγράφονται είναι θετικές.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank αναφέρει ότι , «στο πλαίσιο της υλοποίησης της βασικής αυτής στρατηγικής της η τράπεζα θα εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που της προσφέρουν οι συνέργειες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤεπ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου καθώς και με ελληνικά επενδυτικά ταμεία όπως το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Υποδομών, ενώ ταυτόχρονα θα εκμεταλλευθεί όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΕΚΟ ΙΙ, ΤΕΠΙΧ, κλπ».

Η ενδυνάμωση της σχέσης με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχει θετικές επιπτώσεις και στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στην λιανική τραπεζική, αναφέρει ο κ. Τσάδαρης, καθώς γενικότερα μέσω και των σταυροειδών πωλήσεων θα δοθεί έμφαση σε μια ολοκληρωμένη σχέση του πελάτη λιανικής με την Attica Bank που θα διατηρεί ταυτόχρονα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες με την τράπεζα, όπως για παράδειγμα πέραν του μισθοδοτικού λογαριασμού, προϊόντα τραπεζοασφαλιστικά, πρόσβαση στο e-banking, κάρτες πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κλπ.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Attica Bank, είναι η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και η παρουσία της στην αγορά με όλα τα σύγχρονα εναλλακτικά ψηφιακά μέσα/προϊόντα όπως internet και mobile banking, phone banking κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει ο κ. Τσάδαρης έχει αποφασιστεί και η βασική στρατηγική αναδιάρθρωσης του δικτύου των 55 καταστημάτων της σε ορίζοντα τριετίας. Στόχος είναι το δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank να αριθμεί σε 80 περίπου καταστήματα, με παρουσία σε κάθε νομό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 6,7 αυτόνομων επιχειρηματικών κέντρων. Το νέο όμως μοντέλο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων θα βασίζεται πλέον , στις νέες τεχνολογίες και τα εναλλακτικά δίκτυα, που εξοικονομούν σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους , ενώ συγχρόνως εκμεταλλεύεται την πελατειακή σχέση που έχει κτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας, σχέση που θα συνεχίσει να αναπτύσσει με τις νέες υπηρεσίες της η Attica Bank.

«Το μικρό μέγεθος της Attica Bank σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες, αποτελεί και το συγκριτικό της πλεονέκτημα», αναφέρει ο κ. Τσάδαρης, «καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση της πελατείας. Την ίδια στιγμή η Attica Bank έχει δυνατότητα χρηματοδότησης για άντληση κεφαλαίων από το Ευρωσύστημα και αξιολογείται ετησίως από διεθνείς οίκους αξιολόγησης».

Ο κ. Τσάδαρης αναφέρεται και στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπογραμμίζοντας ότι με τις κινήσεις της, η Attica Bank (τιτλοποιήσεις δανείων) θα πετύχει τους στόχους της για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από 60% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στις αρχές του 2017, στο 20% περίπου την επόμενη διετία, γεγονός που της επιτρέπει να συγκεντρωθεί απελευθερωμένη από τα βάρη, με μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση του αναπτυξιακού επιχειρηματικού της πλάνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ