Νέα χαλάρωση των capital controls – Επιτρέπεται η μεταφορά έως 500 ευρώ στο εξωτερικό μηνιαίως

Νέα χαλάρωση των capital controls – Επιτρέπεται η μεταφορά έως 500 ευρώ στο εξωτερικό μηνιαίως

Τι προβλέπει νέα απόφαση που φέρει την υπογραφή του Ευ. Τσακαλώτου.

Σε νέα χαλάρωση των capital controls προχώρησε η κυβέρνηση, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αργά το βράδυ της Παρασκευής και φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών, Ευ. Τσακαλώτου.

Με τη νέα απόφαση, παρέχεται μια σειρά από σημαντικές διευκολύνσεις για τους πολίτες – καταθέτες, καθώς προνοεί για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω τραπεζών ή Ελληνικών Ταχυδρομείων, διευκολύνεται το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για φοιτητές και νέους που καλούνται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, ενώ προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις για τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ειδικότερα, η νέα απόφαση του Ευ. Τσακαλώτου προβλέπει:

Μεταφορά κεφαλαίων

Επιτρέπεται, ανά καταθέτη, η μεταφορά ποσού έως και 500 ευρώ σε μηνιαία βάση, στο εξωτερικό μέσω τραπεζών.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά καταθέτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα.

Ταυτόχρονα, κάθε φυσικό πρόσωπο θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ανά μήνα ποσό έως 500 ευρώ στο εξωτερικό μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ιδρυμάτων πληρωμών και υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων.

Δηλαδή, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της ΕΕ που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance) έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή και ανά ημερολογιακό μήνα.

Φοιτητές

Με την ίδια απόφαση, χαλαρώνουν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, με στόχο τη διευκόλυνση καινούργιων φοιτητών που θα σπουδάσουν μακριά από την οικογένειά τους.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως για νέους που θα σπουδάσουν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και θα πρέπει να μετακομίσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Επιτρέπεται ακόμα οι καινούργιοι φοιτητές να ενταχθούν ως συνδικαιούχοι σε προϋπάρχοντες λογαριασμούς.

Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου.

Για την πιστοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας.

Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 θα συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός.

Για την πιστοποίηση της συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης.

Οπλίτες

Παράλληλα, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως για νέους που καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.
Ειδικότερα, δίδεται το πράσινο φως για το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του.

Για το άνοιγμα του λογαριασμού, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσκομίζεται το σχετικό έγγραφο της Στρατολογίας από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Έρανοι

Η νέα απόφαση του Ευ. Τσακαλώτου επιτρέπει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για το σκοπό της διενέργειας εράνων, στο όνομα και υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες.

Για το άνοιγμα λογαριασμού, προσκομίζεται η απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του συγκεκριμένου εράνου και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι.

Επίσης, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού για τη διενέργεια εράνων γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή εκτέλεσης έργου κοινής ωφελείας.

Για το άνοιγμα λογαριασμού, προσκομίζεται η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,με την οποία δόθηκε η έγκριση διενέργειας του εράνου και στην οποία προσδιορίζονται οι δικαιούχοι του λογαριασμού και κάθε σχετικό θέμα με την διαχείρισή του, εντός του πλαισίου λειτουργίας των ιδρυμάτων και των υφιστάμενων περιορισμών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης.

Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας

Σε ό,τι αφορά τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή όταν συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι (π.χ. πληρωμές στο εξωτερικό) θα επιτρέπονται συναλλαγές έως και 2.000 ευρώ ανά μήνα, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης

Με τη νέα απόφαση του υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται επίσης η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για κάλυψη εξόδων διαβίωσης, έως το ποσό των 1.800 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.

Ειδικότερα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως κατ’ ανώτατο όριο ποσού χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα και η μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, όπως προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης στο πιστωτικό ίδρυμα.

Επιτρέπεται, επίσης και κατ’ εξαίρεση, η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για αγορά ακινήτου έως κατ’ ανώτατο όριο του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας και στα σχετικά παραστατικά, πλέον των συμβολαιογραφικών και άλλων εξόδων και η μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του πωλητή του ακινήτου και, κατά περίπτωση, του συμβολαιογράφου, του δικηγόρου και του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την ανωτέρω λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή − δικαιούχου του λογαριασμού.

Πηγή: news247.gr