Νέα εποχή ανάπτυξης για την Eurolife ERB

Νέα εποχή ανάπτυξης για την Eurolife ERB

Ξεκινάει η υλοποίηση της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Η Eurolife ERB, ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς Ομίλους στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τη δυναμική που της δίνει η πρόσφατη εξαγορά από τη Fairfax ανακοινώσε και επίσημα την έναρξη υλοποίησης της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της. Σε εκδήλωση για το προσωπικό που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου παρουσίασε τη στρατηγική και το project Eurolife 2.0 και καλωσόρισε τη νέα εποχή ανάπτυξης για την Eurolife ERB λέγοντας χαρακτηριστικά «Όλα όσα οραματιζόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα με τη στήριξη του νέου μας μετόχου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το Eurolife 2.0 είναι μόνο η αρχή!»

Για την υλοποίηση της στρατηγικής Eurolife 2.0 και τον συντονισμό όλων των επιμέρους πρωτοβουλιών, η Eurolife ERB προχώρησε στη σύσταση του Digital Transformation Office με επικεφαλής την κα Μπέσσυ Τόγια, η οποία ηγείται επίσης της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης.

Η κα Μπέσσυ Τόγια δήλωσε σχετικά: «Το Eurolife 2.0 αποτελεί σημαντικό κομμάτι του μετασχηματισμού μας που είναι να απλοποιήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συνεργατών μας και να ξανασχεδιάσουμε τις διαδικασίες μας με επίκεντρο τον πελάτη, προσφέροντας μια εμπειρία ανάλογης της εποχής που ζούμε.»

Το Eurolife 2.0 είναι κάτι περισσότερο από ένα έργο τεχνολογίας. Είναι ένα έργο με βάθος και προοπτική που έχει ως στόχο να αναβαθμίσει τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Eurolife, να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη και των συνεργατών και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου συνολικά. Όλα αυτά είναι πλέον εφικτά με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών που μετασχηματίζουν και ανατρέπουν την παραδοσιακή ασφαλιστική αγορά.

Eurolife ERB
Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB μέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουμανία σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος, περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance ενώ παράλληλα συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στη Ρουμανία δραστηριοποιείται με τη Eurolife ERB Asigurari de Viata και Ζημιών, Eurolife ERB Asigurari Generale και στρατηγικό συνεργάτη την Bancpost. Ο Όμιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις.