Νέα εποχή για τον Ομίλο Μαΐλλη

Nέα λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης προσφέρει η υπογραφή της συμφωνίας με στρατηγικό επενδυτή.

Υπογράφηκε συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης και τον στρατηγικό επενδυτή HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη νέα λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ο όμιλος εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό του και το τεχνολογικό του προβάδισμα.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας, σύμφωνα με την εταιρεία, οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο ουσιαστικής εξυγίανσης και συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης, είναι οι εξής:

– Η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον στρατηγικό επενδυτή.

– Kεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου 96,3 εκατ. ευρώ) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου 69,4 εκατ. ευρώ) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της εταιρείας.

– Bελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, σε ετήσια βάση.

– Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης, προβλέπει επίσης τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Μ. Ι. Μαΐλλης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, από τον στρατηγικό επενδυτή, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συμφωνία δεν προβλέπει μεταφορά έδρας ή παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οπότε και θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις της εταιρείας.

Μέσω της συμφωνίας, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει, εξυγιαίνεται ο ισολογισμός του Ομίλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του ομίλου, νωρίτερα από άλλες ελληνικές εταιρείες λόγω του εξαγωγικού του προσανατολισμού, με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, η οποία μερικώς επιτεύχθηκε μέσω της πρώτης φάσης αναδιάρθρωσης, τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η εταιρεία τονίζει ότι η υλοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης οικονομικής αναδιάρθρωσης δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του υψηλού δανεισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, ώστε η εταιρεία σε συνδυασμό με τα προγράμματα μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, διατηρώντας την έδρα και παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, να θέτει τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Διαβάστε ακόμη:

Αύξηση πωλήσεων για την Μ.Ι.Μαΐλλης στο α’ τρίμηνο του 2014