«Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»: Ξεκινάει ο 2ος κύκλος του προγράμματος, μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά 24,5 εκατ. ευρώ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Πανεπιστήμιο Rutgers.

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος των αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε αγρότες, από 18 έως 40 ετών, να παρακολουθήσουν δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε έξι διαφορετικές θεματικές του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση: http://generationag.org/), έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου με τις θέσεις να είναι περιορισμένες και να τηρείται σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κάθε προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Πανεπιστήμιο Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να βρουν απασχόληση στον Aγροδιατροφικό Tομέα ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η διάρκειά τους, ποικίλει ανά θεματικό αντικείμενο, από έξι έως και δώδεκα μήνες και επικεντρώνονται σε θέματα φυτικής, ζωικής παραγωγής και εναλλακτικού τουρισμού.

Κατά τον πρώτο κύκλο λειτουργίας των προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού εκπαιδεύτηκαν 700 νέοι σε περισσότερες από 30 περιοχές της Ελλάδας.

Ο δεύτερος κύκλος των δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκαινιάστηκε πριν λίγες εβδομάδες, με την πρόσκληση για το πρόγραμμα εναλλακτικού τουρισμού το οποία σχεδίασε και υλοποιεί το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Τα προγράμματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού που προσφέρονται είναι:
Αιγοπροβατοτροφία & Γαλακτοκομία – Τυροκομία
Αειφόρος Καλλιέργεια Των Ψυχανθών
Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
Μελισσοκομία
Αιγοπροβατοτροφία: Αναδεικνύοντας Τα Ελληνικά Κτηνοτροφικά Προϊόντα
Υιοθετώντας Μικρά Οικογενειακά Αγροκτήματα

Σχετικά με το πρόγραμμα:

Η δωρεά αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του ΙΣΝ, με τίτλο Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων, συνολικού ύψους € 100 εκατομμυρίων, που στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας.

Το 2015, το ΙΣΝ ενέκρινε δωρεά ύψους σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Rutgers και τους τοπικούς συνεργάτες του, για την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης ενός πολυετούς προγράμματος. Σε πρώτη φάση, το διδακτικό προσωπικό και η διοίκηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Rutgers, διεξήγαγαν 20 μελέτες σε διάφορους τομείς, όπως οι εναλλακτικές καλλιέργειες φρούτων, τα φυτώρια, ο αγροτουρισμός, το ελληνικό κρασί και τα ελληνικά οινοπνευματώδη ποτά, η τεχνολογία και η υδατοκαλλιέργεια. Στόχος της πρώτης φάσης ήταν να προσδιοριστεί η σημερινή κατάσταση αυτών των τομέων, οι δυνατότητες ανάπτυξής τους καθώς και η βιωσιμότητά τους ως προς την απασχόληση της ελληνικής νεολαίας.

Στη συνέχεια, το ΙΣΝ ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Rutgers, το ΓΠΑ και την ΑΓΣ να προετοιμάσουν μία πρόταση για την εφαρμογή της επόμενης φάση του έργου, με τίτλο Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά. Η νέα δωρεά του ΙΣΝ, συνολικού ύψους σχεδόν 24,5 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Πανεπιστημίου Rutgers.

Σχετικά άρθρα