Νέα πιστοποίηση δίνει στη Veridos Matsoukis τη δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγής

Η εταιρεία θα διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής Ταξιδιωτικών Εγγράφων με όλα τα απαιτούμενα στάνταρντ ασφάλειας.

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της εταιρείας Veridos Matsoukis AE που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εκτυπώσεων ασφαλείας με το πιστοποιητικό Common Criteria v3.1 σε επίπεδο EAL5+, από το Εθνικό Κέντρο Κρυπτογραφίας (CCN) του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών της Ισπανίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό, το οποίο αφορά στην αξιολόγηση της ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας (συντομογραφημένα ως Κοινά Κριτήρια ή CC ) είναι δε ένα διεθνές πρότυπο (ISO / IEC 15408) για την πιστοποίηση ασφάλειας υπολογιστών.

Η πιστοποίηση αυτή παρέχει τη διαβεβαίωση ότι η διαδικασία καθορισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης ενός προϊόντος ασφάλειας υπολογιστών διεξήχθη με αυστηρό, τυποποιημένο και επαναλαμβανόμενο τρόπο σε επίπεδο που είναι ανάλογο με το περιβάλλον-στόχο για χρήση.

«Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Veridos-Matsoukis AE. Μάλιστα μας δίνει τη δυνατότητα να καθετοποιήσουμε πλήρως την παραγωγική μας διαδικασία στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας ολοκληρωμένη κατασκευή ειδικών ηλεκτρονικών συστατικών που αποτελούν βασικό μέρος της παραγωγής Ταξιδιωτικών Εγγράφων με όλα τα απαιτούμενα στάνταρντ ασφάλειας» αναφέρει σε δήλωσή του ο ο Ευθύμιος Ματσούκης, διευθύνων σύμβουλος της Veridos Ματσούκης ΑΕ.

Το πιστοποιητικό Common Criteria v3.1 σε επίπεδο EAL5+, από το Εθνικό Κέντρο Κρυπτογραφίας (CCN) του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών της Ισπανίας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από διεθνείς πιστοποιήσεις που διαθέτει η εταιρεία και τεκμηριώνουν με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο την απόλυτη ποιότητα και ασφάλεια τόσο των εγκαταστάσεων όσο και της παραγωγικής διαδικασίας, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η Veridos Matsoukis AE, έχει εγκατεστημένη μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής ενθέτων (inlays) για ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες κ.λπ) , στην οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης η αρχικοποίηση και η ενσωμάτωση σε αυτά των κατάλληλων μικροϋπολογιστών, τηρώντας όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Η εταιρεία, από το 2014, υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα που ανέρχεται στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη φάση αφορούσε τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτηριακών υποδομών, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και την εκπαίδευση του προσωπικού και ανερχόταν στο ύψος των 6 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη φάση περιελάμβανε τις εγκαταστάσεις και μηχανήματα για παραγωγή ηλεκτρονικών εξωφύλλων διαβατηρίων ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η τρίτη φάση, που ξεκίνησε το 2017, αφορά νέο πρόγραμμα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος της νέας αυτής επένδυσης είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραγωγής όλων των ειδών ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών εγγράφων για διάφορες κυβερνήσεις (διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, κάρτες πολίτη, κάρτες για πρόσφυγες και μετανάστες). Έτσι όλα τα νέα προϊόντα θα παράγονται χωρίς να απαιτούνται ούτε ενός ευρώ εισαγωγές, εκτός από τον μικροεπεξεργαστή (microchip).

Με την επένδυση αυτή η εταιρία Veridos Matsoukis, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι ο μοναδικός ιδιωτικός φορέας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή, που προσφέρει ταξιδιωτικά έγγραφα με τα υψηλότερα εχέγγυα ασφάλειας.

Το νέο πρόγραμμα επενδύσεων συνδυάζεται και με τη στρατηγική απόφαση της μητρικής εταιρείας Veridos Matsoukis να γίνει η Ελλάδα κομβικό σημείο παραγωγής ταξιδιωτικών εγγράφων υψηλής ασφάλειας για την κάλυψη της παγκόσμιας αγοράς.