Νέα προσφορά από την Intralot ζητά το ΤΑΙΠΕΔ

Νέα προσφορά από την Intralot ζητά το ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο ζητά από τον μοναδικό υποψήφιο επενδυτή να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά για το ιπποδρομιακό στοίχημα.

Ανακοίνωση για το ιπποδρομιακό στοίχημα εξέδωσε το ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία ζητά από την Intralot να καταθέσει νέα προσφορά, καθώς εκτιμά πως το αρχικό ποσό των 5,2 εκατ. ευρώ είναι μικρό. 

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει συγκεκριμένα:

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, εξέτασε την οικονομική προσφορά που είχε υποβάλει στις 31 Ιουλίου 2014 η Ένωση Προσώπων “Intralot (SPV No.1) Limited” και “Intralot (SPV No.2) Limited”, ύψους €5.250.000. Διευκρινίζεται ότι αυτό είναι και το μόνο ποσό που εξετάζεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας. Διάφορα άλλα ποσά που ανακοινώθηκαν στα ΜΜΕ δεν συνδέονται με το τίμημα του διαγωνισμού.

Ρόλος και αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αυτονόητη η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της διαγωνιστικής του διαδικασίας. Είναι σαφές ότι αυτό ισχύει και στον εν εξελίξει διαγωνισμό, όπου μοναδική εγκύρως υποβληθείσα προσφορά είναι η ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη το προσφερόμενο τίμημα, την εισήγηση των συμβούλων του, την αποτίμηση που διενήργησε ο ανεξάρτητος αποτιμητής και τη γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, κάλεσε τον υποψήφιο επενδυτή να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά έως τις 27 Αυγούστου 2014, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα.

Intralot: 56 εκατ. για τη διοργάνωση ιπποδρομιών αμοιβαίου στοιχήματος