Ψήφος εμπιστοσύνης από Standard & Poor’s για Ελλάδα: Προβλέπει αναπτυξιακή «έκρηξη» έως 18,3%

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ, αλλά και τις προοπτικές της σε θετικές, ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s «χτυπά» για άλλη μία φορά, εκτιμώντας για τη χώρα μας αναπτυξιακή έκρηξη που σωρευτικά την περίοδο 2021-2026 μπορεί να φτάσει μέχρι το 18%.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα προπανδημικά παρουσίαζε υψηλό επίπεδο διαρθρωτικής ανεργίας, χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρομακτική έλλειψη επενδύσεων αλλά και πολλά προβλήματα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Από την άλλη, όμως, τα τελευταία χρόνια εμφανίζει μεγάλο ποσοστό απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βάσει αυτού του δεδομένου, θα είναι από τις πλέον ωφελημένες χώρες του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. Στο δυσμενές σενάριο η Ελλάδα θα αναπτυχθεί την επόμενη εξαετία κατά 8,3%, ενώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Standard and Poor’s η ελληνική οικονομία θα «τρέξει» με 18,3%.

Tα δύο σενάρια

Η έκταση και η ταχύτητα με την οποία οι χώρες απορροφούν πόρους είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να απορροφήσουν πλήρως τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κατά μέσο όρο, όλα τα κονδύλια της ΕΕ (ταμεία συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) που δικαιούνται βάσει του τελευταίου ΠΔΠ απορροφήθηκαν κατά μέσο όρο 51,4% μετά από επτά χρόνια, κυμαινόμενα από 38% για την Αυστρία έως 66% για την Ελλάδα.

Ωστόσο, τα ποσοστά απορρόφησης κονδυλίων μπορεί να αποδειχθούν λίγο παραπλανητικά, δεδομένης της διαφορετικής φύσης του σχεδίου ανάκαμψης (χωρίς συγχρηματοδότηση και λιγότερη γραφειοκρατία, για παράδειγμα) ενώ οι οικονομίες λειτουργούν κάτω από τις αναπτυξιακές δυνατότητές τους, οπότε έχουν περισσότερο χώρο απορρόφησης των αναπτυξιακών κεφαλαίων που θα δοθούν.

Στο δυσμενές σενάριο, η Standard & Poor’s υποθέτει ότι κάθε χώρα απορροφά τα κεφάλαια του σχεδίου ανάκαμψης κατά 51,4% (μέσος όρος) για τα κεφάλαια που δικαιούνται βάσει του τελευταίου ΠΔΠ (2014-2020).

Στο βασικό σενάριο (υψηλού αντίκτυπου), ο οίκος υιοθετεί μια αποφασιστική και πιο αισιόδοξη υπόθεση σχετικά με το ποσοστό απορρόφησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις ΕΕ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να συγχρηματοδοτούνται ενώ παράλληλα αναμένεται να προϋποθέτουν λιγότερη γραφειοκρατία από ό, τι τα προηγούμενα τακτικά κονδύλια της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ορίζει το ποσοστό απορρόφησης στο 91,3% για την ΕΕ των «27» [τον μέσο όρο για τα κεφάλαια που είχαν δικαίωμα έναντι του προηγούμενου ΠΔΠ (2007-2013)].

Σε κάθε περίπτωση, η ώθηση που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη κατά 1,6 έως και 2 φορές το ποσό που δαπανάται σε διάστημα τεσσάρων ετών στην Ευρωζώνη, δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που δαπανήθηκαν οι οικονομίες θα δημιουργήσουν έως και 200 ευρώ.